Student

Ztráta maturitního vysvědčení či výučního listu

Maturitní vysvědčení a výuční list jsou dokumenty, které bychom měli mít pečlivě uschované. Jsou dokladem námi dosažené vzdělání. Je potřeba počítat s tím, že v některých případech, jej budeme muset předložit např. když se hlásíme k dalšímu studiu nebo při nástupu do zaměstnání. Můžeme se ale ocitnout v situaci, kdy nebudeme schopni dokumenty dohledat.

Co dělat při ztrátě maturitního vysvědčení či výučního listu?

Vaše první kroky by měli směřovat do školy, kde jste studovali. Škola Vám na základě Vaší žádosti vyhotoví opis či stejnopis vysvědčení nebo výučního listu.

Opis je kopií originálního dokumentu a je opatřen doložkou „Tento opis doslovně souhlasí s prvopisem“. Na opisu bude dále razítko školy, jméno osoby, která opis vystavila a datum vydání opisu. Vystavení opisu je zaevidováno v dokumentaci školy.

Stejnopis je vyhotoven na tiskopisu platném v době vydání původního dokumentu. Pokud tiskopis není již k dispozici, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu. Stejně jako v případě vystavení opisu, je i vyhotovení stejnopisu zaevidováno v dokumentaci školy.

Vaše škola již neexistuje?

Pokud škola, kterou jste studovali, již neexistuje, je nutné v prvním kroku, která škola je tzv. nástupnickou školou, tedy která škola převzala dokumentaci školy původní. K vyhledání nástupnické školy využijte stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud byste zde neuspěli, obraťte se na Českou archivní společnost a Národní archiv.

Následně musíte podat žádost o vystavení stejnopisu. K žádosti je potřeba doložit kopie dokladů, na jejichž základě lze stejnopis vydat.

Co uvést do žádosti?

Žádost o vystavení opisu či stejnopisu Vašeho maturitního vysvědčení nebo výučního listu musí obsahovat:

  • jméno a příjmení, bydliště, datum narození

  • rok ukončení studia

  • název a adresa školy, kde bylo dokončeno studium

Žádosti se dají dohledat povětšinou přímo na stránkách dané školy. Vzorové žádosti pak snadno vyhledáte i při zadání klíčových slov do vyhledávače.

Poplatky

Pokud žádáte o vystavení opisu či stejnopisu svého vysvědčení nebo výučního listu, pak počítejte s tím, že budete muset uhradit poplatek. Poplatek ovšem není nikterak závratný. Školy mohou požadovat dle zákona maximálně 100 Kč. Výše poplatku u dané školy by měla být uvedena na webových stránkách školy.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close