Hypotéka

Zrušení věcného břemene

Kupujete nemovitost, na které ale vázne věcné břemeno? Nebo jste majitelem bytu, v němž má doživotní právo k užívání váš otec? Byt ale neužívá, o zrušení však nechce slyšet? Anebo již osoba, pro kterou bylo věcné břemeno dožití zřízeno, zemřela? Ať je to jakýkoli případ, jasné je, že se chcete tohoto závazku zbavit.Jenže to není jednoduché.  Jak tedy na zrušení věcného břemene?

Co je věcné břemeno?

Věcné břemeno definuje občanský zákoník, konkrétně § 151n takto:

„Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.

Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele.

Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání“.

Zrušení věcného břemene dohodou

V ideálním případě se s dotyčnou osobou na zrušení věcného břemene dohodnete. Sepíšete smlouvu o zrušení (a doporučuji nechat si ji sepsat právníkem, pokud sami nejste v této oblasti erudování), a s návrhem na výmaz ji donesete na katastr nemovitostí. Bohužel ale dost často přichází na řadu druhý způsob, a to zrušení skrze soud, protože se s vámi osoba, pro niž bylo věcné břemeno zřízeno zkrátka domluvit nechce.

Zrušení soudním sporem

Zrušení věcného břemene dožití jinak než dohodou není jen tak, pokud je dotyčná osoba je naživu. Prakticky moc šancí nemáte. Ostatně není se moc čemu divit. Ten, kdo věcné břemeno zřídil, to dělal s úmyslem někomu z blízkých zajistit doživotní bydlení bez starostí. Toto se ruší jen velmi těžce, i přestože víte, že osoba bydlení nevyužívá.

Jak na to? Musíte podat žalobu na to, že smysl a účel věcného břemene není naplňován, protože osoba v domě nežije. Budete to však vy, kdo musí doložit tyto skutečnosti. A pak stačí jeden svědek, který vaše důkazy popře, a bude to tvrzení proti tvrzení. U věcných břemen jsou v právu vždy ti, pro které bylo zřizováno.

Zrušení věcného břemene po smrti oprávněné osoby

Zdědili jste nemovitost, ve které měl váš příbuzný zřízeno věcné břemeno dožití. A na katastru nemovitostí stále toto břemeno visí, takže ani nemůžete dům bez problémů prodat. Jak v tomto případě postupovat, když chcete břemeno zrušit?

Čeká vás návštěva katastru nemovitostí, kde musíte podat návrh na vklad (za 1000 Kč), společně s tím ale též listinu Prohlášení o zániku služebnosti nebo Smlouvu o zrušení věcného břemene. Pozor ale na to, vyplnit tento dokument není jen tak. Rozhodně doporučuji využít služeb právníka, který vám za poplatek vše bezchybně připraví. Protože pokud vám katastr špatně vyplněný dokument vrátí, bude se celá záležitost táhnout klidně i měsíce.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přečti si také
Close
Back to top button