Banky

Zrušení účtu u České spořitelny, ČSOB či KB

V případě, že se rozhodnete zrušit svůj běžný účet, pak je to samozřejmě možné. Záleží ovšem na dané bance, jaké jsou konkrétní podmínky. To zjistíte na webových stránkách banky, případně vzneste dotaz přímo na banku, která má povinnost vám tuto informaci poskytnout.

Obecně lze říci, že zrušit účet lze čtyřmi způsoby. Prvním z nich je osobní návštěva pobočky banky, kde bude nutné předložit platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, cestovní pas či řidičský průkaz. Jako druhá možnost se nabízí pošta, tedy vyřízení celé záležitosti korespondenčně. Budete-li účet rušit takto, pak nezapomeňte vaši žádost opatřiti úředně ověřeným podpisem. Třetí z možností je zrušení účtu online, a to prostřednictvím internetového bankovnictví. Pro zrušení účtu je dále možné využít i infolinku banky.

Po podání žádosti o zrušení účtu začne běžet výpovědní lhůta, jejíž délka by neměla překročit jeden měsíc. Zrušení účtu jako takové by mělo být poskytováno zdarma, jste-li klienty banky déle než rok. Nicméně může vám být naúčtován poplatek za zrušení platební karty, za zrušení trvalých příkazů či za zrušení souhlasu s inkasem atp. Máte-li tu možnost, pak se pokuste nejprve tyto služby zrušit, a pak až požádat o zrušení účtu.

V souvislosti s případným poplatky a transakcemi, které na účtu mohou v průběhu výpovědní lhůty proběhnout, je potřeba na účtu ponechat dostatek peněz. Bude-li na účtu evidován k datu jeho ukončení kladný zůstatek, banky vám peníze zašle na vámi určený účet.

Pokud rušíte bežný účet s tím, že si u jiné banky zakládáte nový, a nebo nový účet již existuje, můžete využít tzv. Kodex mobility.

Česká spořitelna

Jste-li klienty České spořitelny, pak vás banka na svých internetových stránkách s dotazem na možnost zrušení účtu, resp. služby, odkáže na pobočku či informační linku.

Na stránkách banky je dále dostupný formulář pro odstoupení od smlouvy o finanční službě. (https://www.csas.cz/static_internet/cs/Redakce/Ostatni/Ostatni_IE/Prilohy/odstoupeni_od_smlouvy_ou.pdf)

ČSOB

Na stránkách banky je možné dohledat v sekci věnované dokumentům Žádost o změnu platebního účtu (https://www.csob.cz/portal/documents/10710/3959582/zadost-o-zmenu-platebniho-uctu.pdf). Tu ale využijete jen tehdy, rušíte-li u banky účet s tím, že jinde máte nový a chcete služby účtu (trvalé příkazy, souhlas s inkasem atp.) převést právě do této nové banky.

Chcete-li účet pouze zrušit, pak navštivte pobočku banky.

Komerční banka

Stejně jako v případě ČSOB je i u Komerční banky na webových stránkách umístěn dokument Žádost o změnu platebního účtu (https://www.kb.cz/getmedia/f431e974-7d3d-492f-82a3-0ff7b1945ce3/kb-zadost-o-zmenu-platebniho-uctu.aspx).

Takže i zde platí, že pro „pouhé“ zrušení účtu musíte vykonat návštěvu na pobočce banky.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close