Právo

Změna výměr obnovou operátu

Pokud dojde k obnově katastrálního operátu, mohou z toho vyplynout dva velmi nečekané důsledky. Zaprvé může dojít ke změně výměr pozemků, kterých se tato obnova operátu týká (a to jak k jejich zmenšení, tak i ke zvětšení). Ve druhé řadě může dojít i ke změně poplatníka daně z pozemku. O co tedy vlastně jde?

Po staletí to byl váš pozemek – a najednou došlo ke změně.

Tuto problematiku bude zřejmě třeba vysvětlit podrobněji, i když nejde o nic zase tak složitého. Spíš se většina lidí s tímto pojmem (obnova operátu) setkává poprvé, a tak váhají, o co jde. Obnova operátu je v podstatě upravení či předělání stávající katastrální mapy a může být trojího typu – buď jde o nové přeměření a nové zpracování map, nebo k ní dochází na základě obdržení výsledků nových pozemkových úprav, případně vzniká přepracováním stávajících údajů.
O obnovu můžete požádat sami, ale velmi často k ní Katastrální úřad sahá i bez požádání majitelů daných pozemků. Jde například o situaci, kdy byly klasické katastrální mapy digitalizovány, a tak se z folií přesunuly do modernější podoby v počítačích. Jelikož kvůli tomu dochází k novému mapování a pracovníci úřadu musejí nově určovat a zjišťovat hranice pozemků, dochází často ke změně stávajících údajů. A leckteré pozemky jsou tak najednou o něco menší nebo větší, než jak se původně myslelo.

Kdy dojde ke změně?

Bojíte se, že vám někdo přeměří pozemek a kvůli odchylce o jeden metr rázem dojde k obnově operátu a změně výměry vašich parcel? Zase tolik situace vyhrocená není. Existuje zde určitá mezní hranice, kdy už k obnově dochází a kdy ještě ne. Pokud se výměry liší o více než deset procent od této hranice, dojde k obnovení operátu a změně výměr daného pozemku.

Proč vás to má zajímat?

Možná si říkáte, že je vám to vlastně jedno, ať si Katastrální úřad do svých map a tabulek zapisuje cokoliv, pro vás se tím přece nic moc nemění. Ale opak je pravdou. Pokud totiž dojde tímto způsobem ke změně výměr, tak se to dotkne i daně z pozemku, kterou jako jeho vlastník musíte pravidelně platit finančnímu úřadu. Takže daň bude vyšší, nebo nižší. Pokud budete platit špatnou částku, můžete se dočkat pokuty.
A jak zjistíte, že se s vaším pozemkem něco takového dělo? Žádného pracovníka úřadu nemusíte totiž fyzicky vůbec potkat, zajímají je jen hranice pozemků a na vaši zahradu nepotřebují vkročit. Informace se tedy dozvíte od obecního úřadu, pod nějž spadáte. Ten musí své obyvatele informovat, že k měřením na území obce dochází a stejně tak pak musí na úřední desku vyvěsit, že došlo k případné obnově operátu a kterých pozemků se to týká. Pokud nesouhlasíte, můžete do rozhodutí úřadu přímo nahlédnout a v zákonném termínu proti rozhodnutí můžete podat také námitku, jíž může (ale nemusí) být vyhověno. Podrobnosti se o tom můžete dočíst v § 46 odst. 4 katastrálního zákona.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close