Právo

Změna příjmení u nezletilého dítěte

Jsou případy, kdy se jednotlivec nebo i celá rodina náhle či po dlouhém přemýšlení rozhodnou, že si chtějí změnit své příjmení. Není to jen nemožný manýr, je možné to provést, a to i v případě nezletilých dětí. Jen je třeba obrátit se na správný úřad, doložit vše potřebné a prokázat, že žádost je opodstatněná.

Změnit příjmení můžete i dítěti, jen je nutné splnit pár podmínek.

V případě dospělé fyzické osoby je možné podat žádost o změnu příjmení (ale změnit se samozřejmě dá i křestní jméno). Pokud jde o dítě, které ještě není plnoleté, je nutné, aby za něj žádost podali jeho zákonní zástupci. V určitých případech je také možné, aby žádal jen jeden ze zákonných zástupců a žádosti může být vyhověno, i pokud druhý zákonný zástupce nesouhlasí.

Podmínky žádosti

Žádat o změnu příjmení (či jména) může v Česku buď občan České republiky (v případě nezletilého dítěte jeho zákonní zástupci), nebo osoba, která má na území ČR trvalý pobyt. Je nutné vyplnit oficiální tiskopis, na němž se o změnu žádá.

Důvody povolení

O změnu příjmení či jména nemůžete žádat jen z rozmaru a chtít tím třeba nějak poškodit své blízké. Úřady mají proto určitá pravidla, kdy ke změně svolí a kdy ji naopak bez rozmýšlení zamítnou.
Příjmení lze změnit, pokud k tomu máte velmi vážný důvod, který musíte uvést, případně doložit. Takovým důvodem může být například to, že vaše dosavadní příjmení je nějakým způsobem urážlivé, vulgární či směšné a působí vám (či vašemu potomkovi) proto komplikace. Pakliže úředníci žádost zamítnou či nad ní váhají, protože si nejsou jistí správnou gramatickou či pravopisou formou vašeho nového příjmení, můžete jim svou žádost doplnit o znalecký posudek, který vámi navrhovanou formu potvrdí.
Pokud úřad shledá, že žádáte o změnu příjmení u nezletilého dítěte, ale tato změna by dítěti nějakým způsobem škodila a byla zcela proti jeho zájmům, zamítne vaši žádost.

Kde vyřídit

V případě žádosti o změnu příjmení či jména (svého či potomkova) je nejvhodnější obrátit se na matriku, pod níž spadáte dle svého trvalého bydliště. Myslete i na to, že musí jít vždy o matriku, pod níž dle svého trvalého bydliště spadá nezletilý (pokud například bydlí jinde než zákonný zástupce). Vše se dá v případě pochybností vyřídit také na matričním úřadě Prahy 1.

Co s sebou

Žádost o změnu příjmení (ať už vašeho či potomkova) musí být vždy písemná a musí být na oficiálním tiskopisu k tomu určenému. Uveďte do ní jméno a příjmení všech žadatelů, datum a místo narození, rodné číslo a v případě manželů i datum sňatku. Dále uveďte místo trvalého pobytu všech žadatelů a státní občanství. Dále samozřejmě uveďte nově zvolené příjmení (případně jméno). Dopište také odůvodnění své žádosti.
Kromě samotného tiskopisu počítejte také s tím, že musíte úřadu dodat i nutné přílohy. Základem je rodný list žadatele a také rodný list nezletilého. V případě manželů dodejte oddací list, u rozvedených manželů doklad o rozvodu, u ovdovělé osoby úmrtní list manžela (manželky). Mějte s sebou občanský průkaz či povolení k pobytu. Pakliže žádáte za své dítě, tak u potomka staršího 15 let musíte přiložit i jeho souhlas se změnou příjmení či jména. Pokud je dítě nezletilé, musíte doložit ještě i písemný souhlas druhého z rodičů (pakliže vám ho nedá, může vám ho dát soud ve formě svého rozhodnutí).

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close