Jak šetřit peníze

Zelená úsporám – podmínky

Chystáte se zateplit si rodinný dům? Vyměnit okna, dveře, nebo byste rádi začali využívat ekologické a efektivnější zdroje energií? Odrazuje vás ale nákladnost těchto prací? Pak pro vás máme dobrou zprávu, oblíbený a úspěšný dotační program Zelená úsporám stále běží. Jaké podmínky je potřeba splnit, abyste peníze získali?

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

O dotaci v rámci tohoto programu můžete zažádat jak v případě rekonstrukce, tak při výstavbě nového rodinného domku. Podávání žádostí v rámci 3. výzvy bylo otevřeno 22. 10. 2015 a ukončeno bude po vyčerpání finančních zdrojů, nejpozději 31. 12. 2021. Na co všechno lze prostředky využít?

Stávající rodinné domy – snížení energetické náročnosti

  • zateplení obálky stavby – výměna oken, dveří, zateplení střechy, stropů, obvodových zdí, podlah
  • podporuje dílčí i komplexní opatření – podmínkou je minimálně 20% úspora energie

Výstavba nových nízkoenergetických rodinných domů

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Efektivní využití zdrojů energie

  • výměna neekologického tepelného zdroje (ne však na výměna kotle na tuhá paliva, zde se využívá Kotlíková dotace)
  • výměna elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
  • instalace solárních a fotovoltaických systémů
  • instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kdo může o dotaci zažádat

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky. Pořádat o ni mohou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Nová zelená úsporám – podmínky získání dotace

Žádost o dotaci je možné jak před zahájením prací, tak v průběhu či až po dokončení podporovaných činností. Na jeden dům můžete žádat pouze jedenkrát, tato žádost však může obsahovat energetická opatření z více podporovaných oblastí. Tzn. klidně můžete požádat o peníze na zateplení a zároveň na pořízení tepelného čerpadla.

Co se týče výše finančních prostředků, dotace pokrývá max. 50 % výdajů, které řádně doložíte. Na jednoho žadatele je výše podpory omezena na částku 5 milionů korun. Částka z dotace je splatná až ukončení realizace.

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti, zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Zdroj: novazelenausporam.cz

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close