Půjčka

Zastavení exekuce

Dostat se v dnešní době do finančních potíží není nic neobvyklého. Kdo před nimi nezavře oči, má velkou šanci se z nich zase dostat bez větších následků. Někdy ale stačí málo, aby nám na dveře zaťukal exekutor. Jedna zapomenutá pokuta. Nebo když dlužník neplatí úvěr a vy jste tím, kdo za něj ručí. A nepříjemné kolečko exekucí se roztáčí. Některé lidi to může srazit na kolena, a tak ani neví, že lze exekuci zastavit. V jakém případě to lze a jak na to?

Zastavení exekuce – kdy to lze?

Zákon stanovuje několik důvodů, pro které může být exekuce zastavena:

a)       K zastavení výkonu může dojít tehdy, pokud byl sice výkon rozhodnutí nařízen, ale rozhodnutí o výkonu se dosud nestalo vykonavatelným

b)       K zrušení exekuce také musí dojít v případě, že nařízení (rozhodnutí soudu), na jehož základě byla exekuce nařízena, se stalo neúčinným (například pokud povinný podá odvolání k soudu a ten jeho odvolání vyhoví)

c)       Exekuce také může být zastavena na základě požadavku toho, kdo návrh výkon rozhodnutí. To se může týkat především případů, kdy věřitel návrh k provedení exekuce odvolá. Například ve chvíli, kdy se dlužník s věřitelem domluví na pravidelných splátkách, dojde taktéž ke zrušení exekuce

d)       Výkon exekuce je možné zastavit, pokud postihuje věci, které jsou vyjmenovány v paragrafu § 321 a § 322 v Občanském soudním řádu

e)       Exekuce také může být zastavena pro nemajetnost dlužníka, a to především v případě, že by se ukázalo, že případný „zisk“ z exekuce by nepokryl ani náklady exekučního řízení (zdroj:protiexekuci.cz)

Některé společnosti poskytující spotřební úvěry používaly neplatné rozhodčí smlouvy či doložky. Tuto skutečnost potvrdil i Nejvyšší soud ČR a to v Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/201. Tyto exekuce lze zastavit a navíc je možné vrátit již zabavené prostředky.

Jak podat návrh na zastavení?

Zákon říká, že „návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci“ (§ 55 Exekučního řádu). Následně exekutor vyzve do 15 dnů ostatní účastníky. Pokud ti souhlasí, do 30 dnů provede exekutor návrh na zastavení. Jestliže oprávněný se zastavením exekuce nesouhlasí, bude o zastavení rozhodovat exekuční soud.

Insolvenční řízení

Jednou z možností, jak exekuci odvrátit, je včas vyhlásit osobní bankrot. Pokud vám bude povoleno insolvenční řízení, exekutoři na vás již nebudou moci. Tak máte šanci své dluhy splatit, aniž byste přišli úplně o všechno. Jediným vaším věřitelem bude insolvenční správce.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close