Student

Zápisový lístek na střední školu

Většina lidí možná netuší, co je to zápisový lístek a také ho v drtivé většině případů nepotřebují. Využívá se totiž jen při jedné příležitosti – při zápisu na střední školu, kterou si uchazeč o studium vybral. Uplatnění zápisového lístku má své podmínky a řídí se i školským zákonem, kde se o něm lze dozvědět více.

Úspěšný uchazeč potřebuje zápisový lístek.

Když se žáci devátých tříd hlásí na vybranou střední školu (nebo na více škol), obdrží ve své vlastní základní škole takzvaný zápisový lístek. Je to formulář, který musí vyplnit – nejdůležitější jsou uchazečovy osobní údaje – a dole také podepsat. Pokud je uchazeč plnoletý, stačí jen jeho podpis, v případě jeho neplnoletosti musí přidat svou parafu i jeho zákonný zástupce. Pakliže uchazeč o středoškolské studium nedochází na základní školu (je například už dospělý), může o vydání lístku požádat písemnou formou na krajském úřadě, pod nějž spadá dle svého trvalého bydliště. V žádném případě ale nikdo nesmí dostat více zápisových lístků, aby nemohlo dojít k podvodům. Detaily najdete v § 17 odst. 3 vyhlášky.

Problém cizinců

Co když někdo není občanem České republiky, ale přesto tady chce studovat střední školu? To mu samozřejmě nikdo nemůže zakázat (pokud tedy splňuje všechny zákonné podmínky k pobytu na území České republiky). Takovému uchazeči zápisový lístek nevydává žádná základní škola, nýbrž krajský úřad, pod nějž žadatel spadá dle místa svého pobytu. Může se ovšem stát, že aktuálně nežije na území České republiky – v tom případě mu zápisový lístek musí vydat krajský úřad, pod nějž dle adresy svého sídla spadá vybraná střední škola.

Použití zápisového lístku

Jak se vlastně ten zápisový lístek využívá, když každý uchazeč o středškolské studium obdrží pouze jeden, ale přitom se může hlásit na více střeních škol a zároveň může být i na více škol přijat? Ať tak či tak, nemůže se rozpůlit ani roztřetit, a tak může zcela logicky studovat pouze na jediné střední škole. V tom případě je také jasné, že svůj zápisový lístek odevzdá jen ve střední škole, ve které hodlá skutečně začít studovat.
Jakmile škola zveřejní oficiální seznam přijatých uchazečů, musejí přijatí uchazeči škole odevzdat své vyplněné zápisové lístky. Mají na to 10 pracovních (nikoliv kalendářních) dnů, přičemž pokud to nestihnou a lístek odevzdají pozdě (nebo ho neodevzdají vůbec), zanikne jejich přijetí a nemohou na danou školu nastoupit.

Jak je to s odvoláním?

Co když jste na zvolenou střední školu nebyli přijati, ale odvolali jste se a uspěli? V tom případě jste buď lístek již odevzdali v zákonné lhůtě do jiné školy, kde vás přijali hned v prvním kole, takže požádáte o jeho vrácení a předáte ho do nové školy, kde vás přijali po odvolání. A nebo ho máte stále u sebe, protože vás do jiné školy nevzali, takže ho odevzdáte do této školy.
Každopádně, pokud se nikde neodvoláváte a lístek už jednou odevzdáte, nesmíte požadovat jeho vrácení. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Jedinou výjimkou (kromě odvolání) je přijetí na střední školu, kde se nekonaly talentové zkoušky, přičemž uchazeč už předtím lístek odevzdal do školy, kde vykonal talentové zkoušky (ale kde se nakonec rozhodl nestudovat, takže chce lístek zpět, aby ho odevzdal do školy bez talentových zkoušek).

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close