Práce

Zákoník práce výpověď

Zákoník práce má i část týkajicí se výpovědí. V článku se dozvíte více o samotném zákonu práce, ale hlavně o výpovědích.

Zákoník práce a výpověď

Práce je v dnešní době málo a tak někdy musí podniky propustit některé své zaměstnance. Samotný pracovní poměř může být ukončen následujicími způsoby:

  • dohodou – obě strany se na ukončení pracovního poměru vzájemně dohodnou
  • výpovědí – pracovní poměr skončí výpovědí smlouvy
  • okamžitým zrušením – používá se při velkém provinění, kdy je pracovní poměr ukončen ihned
  • zrušením ve zkušební době – Zkušební doba se používá k otestování nových pracovníků po dobu 3 měsíců. Během této doby může být bez důvodu zrušen pracovní poměr s vaší strany, ale i ze strany zaměstnavatele.

Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. Vaše pracovní poměr tedy skončí po vypršení posledního data na vaší pracovní smlouvě.

Zákoník práce a výpověď – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody

(1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.
(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
(5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.
(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close