Práce

Žádost o ukončení služebního poměru

Většina zaměstnanců pracuje v klasickém pracovním poměru. Jsou ovšem i tací, kteří jsou vedeni v takzvaném služebním poměru, přičemž se jedná zejména o členy policejního sboru, vězeňské služby, hasiče a podobná zaměstnání. Z jejich statutu jim plynou jiné povinnosti a jejich práce se neřídí Zákoníkem práce, jak by se dalo očekávat, ale zákonem o státní službě.

Ve služebním poměru pracují i hasiči.

To, že je pracovní poměr řízen jinak než Zákoníkem práce – který jinak platí pro všechny zaměstnance i zaměstnavatele – znamená, že i vstup do služebního poměru, povýšení, přeložení na jinou pozici či ukončení služebního poměru probíhají trochu jinak, i když ne o mnoho složitěji. Stačí jen vědět, jak na to a o co se v zákoně můžete opřít. Nyní se podívejme na téma tohoto článku, tedy jak se dá ukončit služební poměr.

Žádost o ukončení

Zatímco běžný pracovní úvazek ukončíte výpovědí, dohodou či podobnou formou, k ukončení služebního poměru potřebujete napsat speciální žádost (pokud jde tedy o ukončení z vaší vůle a nedostali jste „padáka“). Tuto žádost, která se stává oficiálním tiskopisem, odevzdáte svému nadřízenému, který s vámi probere další postup, případně vám vytkne nějaké nedostatky, které je do žádosti třeba ještě doplnit. Pokud si nejste jisti, jak ji sepsat, můžete se podívat na internet, kde najdete celou řadu vzorů.
Pakliže je vaše žádost doručena do správných rukou, je následně vydáno Rozhodnutí o skončení služebního poměru, a to podle § 73 zákona o státní službě. Podstatné zde je, že v rozhodnutí musí být jasně stanoveno, kdy služební poměr skončí – nejzazší termín je přitom 60 dnů ode dne, kdy byla podána žádost (většinou ovšem nebývá kratší než tato lhůta). Jde tedy o jakousi obdobu dvouměsíční výpovědní lhůty, kterou mají k dispozici běžní zaměstnanci.

Ukončení služebního poměru jinak

Žádost o ukončení služebního poměru, podaná zaměstnancem, není jedinou cestou, jak může služební poměr zaniknout. Je to ovšem jiné než u klasického zaměstnaneckého poměru. Služební poměr totiž může končit také ze zákona a nebo takzvaným rozhodnutím ze zákona. Další variantou je, že služební poměr končí smrtí zaměstnance, prohlášením zaměstnance za mrtvého a nebo zkrátka a dobře uplynutím služebního poměru, který byl uzavřen na dobu určitou. O tom všem se ostatně můžete taktéž dočíst v zákoně o státní službě.

Odvolání

To, že zaměstnanec podal žádost o ukončení služebního poměru a následně bylo vydáno souhlasné rozhodnutí o jeho ukončení, ještě neznamená, že je to definitivní. Žádost lze odvolat, stejně jako je možné oponovat zamítavému rozhodnutí. Státní zaměstnanec pracující v tomto poměru má zákonnou lhůtu 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na odvolání se vůči tomuto rozhodnutí (oproti tomu běžný zaměstnanec má lhůtu na odvolání 2 měsíce od ukončení pracovního poměru).

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close