Důchody

Žádost o invalidní důchod

V článku se dozvíte jak máte správně podat žádost o invalidní důchod. V článku najdete veškeré potřebné informace.

Invalidní důchod definice

Zákon vymezuje, že za invalidního člověke je považován ten človek u něhož jeho pracovní schopnosti poklesly nejméně o 35 %. To určují posudkoví lékaři. Podle poklesu pracovních schopností se dělí na:

  • Invalidita prvního stupně – o 35 % až o 49 % pokles pracovních schopností
  • Invalidita druhého stupně – o o 50 % až o 69 % pokles pracovních schopností
  • Invalidita třetího stupně – pokles pracovních schopností o 70 % a více

Kdo může podat žádost o invalidní důchod ?

Žádost o invalidní důchod může podat oprávněná osoba, nebo jí mohou podat rodinný příslušníci v případě velkých zdravotních problémů. Kdy postižený není schopen si sám podat žádost o následný invalidní důchod.

Kam podat žádost o invalidní důchod ?

Žádost o invalidní důchod se podává na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Podává se tam písemná žádost o invalidní důchod. K vyřízení budete muset předložit následujicí doklady a dokumenty:

  • občanský průkaz (u cizinců doklad prokazující jejich totožnost),
  • doklady o studiu, event. učení (i neukončeném),
  • doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání; nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání,
  • doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby),
  • rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti).

O žádosti bude rozhodnuto do 90 dnů ode dne zahájení řízení.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close