Sociální dávky

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

V první řadě si hned na úvod upřesněme, že dlouhodobé ošetřovné není totéž jako ošetřovné, i když v podstatě se jedná o stejnou věc. Rozdíl je akorát v délce ošetřování, tedy v tom, jak dlouho můžete o nemocného pečovat. Podívejme se na detaily.

Nemocný může potřebovat dlouhodobé ošetřování i po propuštění z nemocnice.

Nezáleží na tom, jestli onemocní či se zraní váš otec či matka, partner, manžel, dítě, jakýkoliv jiný příbuzný nebo jen spolubydlící. Pokud je aspoň sedm dní hospitalizován v nemocnici a pak je nutné, aby se o něj někdo postaral i doma, protože sám to zkrátka nezvládne, musí si najít někoho, kdo o něj bude pečovat. Dlouhodobě ošetřovat může kdokoliv kohokoliv, nejen příbuzní lidé – podstatné je, aby měli stejné trvalé bydliště a byli k tomuto kroku ochotní. Kromě toho je také nutné, aby ošetřující osoba – tedy ta, která hodlá za tím účelem od České sociální správy sociálního zabezpečení pobírat sociální dávku nazvanou dlouhodobé ošetřovné – byla zaměstnaná a aspoň po devadesát dní v předchozích čtyřech měsících si platila (či její zaměstnavatel) nemocenskou pojistku. Pokud jde o osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ), může také tuto dávku pobírat, ale musí si předtím aspoň po dobu tří měsíců hradit nemocenské pojištění – ovšem pozor, není to totéž jako zdravotní pojištění, které je povinné (nemocenské totiž není).

Doba ošetřování

Jak už jsme zmiňovali výše, dávku dlouhodobého ošetřovného můžete pobírat jen na osobu, která byla alespoň týden hospitalizovaná v nemocnici (důvod není podstatný a do této doby se počítá i den nástupu a den propuštění) a potřebuje po odchodu domů celodenní péči od jiné osoby. To, že je tato péče nutná, musí potvrdit ošetřující lékař, a to konkrétně lékař z lůžkového nemocničního zařízení (tedy ne praktický lékař), nelze si to jen tak vymyslet. Dlouhodobé ošetřovné je pak vyměřeno obykle na dobu 30 dnů a maximální možná doba je 90 dnů. Ošetřovaná osoba nemusí splňovat žádné další podmínky, ty musí splnit ten, kdo pečuje a plánuje pobírat dávku.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

Pakliže se někdo ocitne ve stavu, kdy potřebuje dlouhodobé ošetřování, musí si v první řadě najít někoho, kdo o něj bude ochotný pečovat namísto docházení do zaměstnání. Dotyčný nesmí vykonávat ani jinou výdělečnou činnost (to v případě, že je veden jako OSVČ). Pakliže se dohodnou, tak ošetřující lékař nemocnému vydá a předvyplní několik tiskopisů dokládajících rozhodnutí o nutnosti této péče. Další tiskopis musí společně vyplnit ošetřující a ošetřovaná osoba a oba musejí svým podpisem stvrdit svou dohodu o ošetřování (tuto dohodu lze později kdykoliv odvolat, a to oboustranně – stačí jen odvolání dohody doručit místní pobočce Okresní správy socilního zabezpečení).
Česká správa sociálního zabezpečení vám vydá tiskopis nazvaný „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“ (je ke stažení i na jejím webu, odkud ho lze vytisknout a vyplnit), který posléze odevzdáte na přepážce příslušné OSSZ. Všechny tyto žádosti musí žadatel o tuto sociální dávku odevzdat svému zaměstnavateli, který je posléze odešle na OSSZ (v případě, že jde o OSVČ, žadatel tiskopisy odešle či odnese na svou pobočku OSSZ).
Důležité je, že zaměstnavatel musí zaměstnance pro účely dlouhodobého ošetřování uvolnit (i když například nejsou příbuzní). Jediný důvod, proč zaměstnavatel může odmítnout, jsou provozní důvody, což musí doložit písemně. Zaměstnanec se proti tomu může odvolat a žádat uvolnění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close