Vzory smluv ke stažení zdarma

Vzor plné moci k zastupování

Plná moc je úředním dokumentem, který zaručuje jednomu člověku nebo skupině lidí možnost zastoupení druhou osobou, a to jak fyzickou, tak právnickou. Vyřízení plné moci dnes není nijak složitou a nepřekonatelnou záležitostí. Naopak je možné říct, že se jedná o zcela běžný úkon, který lze vyřídit na několika místech. Plná moc ale může být různého druhu a vzory k vyplnění plné moci jsou různé. Podívejme se tedy na všechny tyto vzory podrobněji a poukažme si, co je nezbytné při jejich vyplňování.

Plná moc k přihlášení k trvalému pobytu

Pokud se potřebujete přihlásit k trvalému pobytu v některém jiném místě, klidně tak můžete učinit prostřednictvím druhé osoby, kterou ale před tímto aktem zplnomocníte. V této plné moci v podstatě zmocňujete osobu, která za vás vyřizuje celý proces změny trvalého bydliště se vším všudy. Vše musí být podáno v písemné formě na příslušný obecní úřad, respektive na matriku. Pokud se stane, že nebudete souhlasit s přístupem zmocněné osoby, měli byste to ihned nahlásit další osobě, se kterou na úřadě onen zmocněný člověk jednal. Pokud tak neučiníte, nabude plná moc právních účinků a vy budete muset plnit to, co je v ní uloženo.

Všeobecná plná moc

Nejčastěji se uplatňuje formulář, ve kterém je zachycena plná moc všeobecná. Jedná se o takovou plnou moc, která se vztahuje na několik různých situací, které se mohou v životě stát. Konkrétně se tato plná moc a její formulář řídí Občanským zákoníkem, a to konkrétně § 436-488. Smluvní zastoupení ovšem nalezneme v § 441-456 Občanského zákoníku. Obě strany se podle tohoto pojednání domluví na tom, že plnou moc bude mít konkrétní zmocněnec, který bude vše řešit na příslušném úřadě. Zmocnitel předává zmocněnci plnou moc. Přímo zastoupenému tak vzniknou práva a povinnosti, jež z tohoto vztahu vyplývají. Plná moc všeobecná se pochopitelně řeší v písemné podobě stejně, jako je tomu u ostatních dokumentů týkajících se plné moci. Vykonáním právního aktu plná moc zaniká v pravém slova smyslu.

Substituční plná moc

Velmi důležitým dokumentem je mimo jiné také substituční plná moc. Jedná se o speciální typ plné moc, která je typická tím, že veškerá práva udělená zmocnitelem přecházejí na takzvaného substituta. Důležité je i to, že v takovémto vzoru musí být udělena advokátem advokátní koncipience. Udělit ji ale klidně můžete i vy jako zmocnitel.

Plná moc k podpisu smlouvy

Speciální plná moc k podpisu smlouvy je typická tím, že ji udělujete jako zmocnitel člověku, jenž za vás provede tento administrativní akt. Pokud tedy máte naplánovanou dovolenou na termín, kdy je třeba podepsat smlouvu, měli byste tuto smlouvu podepsat. Jedná se například o podpis smlouvy o koupi nového automobilu.

Štítky

One Comment

  1. Prosím potřebují získat sponzorský dar pro svého vnuka Vnuk má Crónovu chorobu. Má možnost se léčit na klinice v zahraničí. Mnoho x Vám děkuji za odpověď. V.J.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close