Právo

Výživné na manželku

Rozvedou-li se manželé a mají-li spolu děti, tak v případě výhradní péče o děti jen jednoho z manželů je jasné, že druhý manžel na děti musí platit určité výživné (známé spíše jako alimenty). O takovéto výživné si ale může požádat i ten z manželů, který není schopen uživit se sám – a druhý mu ho musí platit.

Vyživovací povinnost platí nejen v manželství, ale i po jeho skončení.

Jde v podstatě o tentýž princip, jako když se platí alimenty na děti. A je nutné podotknout, že výživné nemusí platit jen bývalý manžel své bývalé manželce, ale klidně i naopak. Pokud se jeden z nich dostane do takové situace, kdy po rozvodu není schopen se kvůli závažným důvodům uživit, může po svém expartnerovi prostřednictvím soudu požadovat vyplácení výživného, a to klidně i v takové výši, aby žil na stejné kulturní a hmotné úrovni jako za doby trvání manželství. Pokud je žádost oprávněná, soud jí vyhoví.

Vyživovací povinnost

Pakliže se jeden z manželů po rozvodu dostane do takové situace, kdy se nezvládne uživit, měl by mu vypomoci bývalý partner. Není to ovšem situace, kdy si jeden z partnerů nechce najít práci a hodlá jen využívat bohatství svého bývalého protějšku. Oprávněnost jeho žádosti musí posoudit soud, takže důvody musejí být opravdu vážné. V první řadě to bývá situace, kdy zbude matka samoživitelka s malým dítětem a kvůli celodenní péči o něj nemůže pracovat a neuživí je. Bývalý partner pak musí platit výživné nejen dítěti, ale i jí. Nebo jde o případ, kdy byla například žena dlouhá léta jen v domácnosti a po rozvodu se kvůli tomu nemůže ucházet o žádné vhodné místo, protože ztratila praxi a nikde už ji nechtějí například ani kvůli vysokému věku. Případů je mnoho, verdikt je na soudu.

Výživa kvůli rozvodu

Specifickým případem je to, když jeden z expartnerů druhého žaluje o výživné s odůvodněním, že rozvod nezavinil, nechtěl ho a kvůli němu ztratil svou tehdejší životní úroveň. I to může soud uznat a jako trest pro viníka rozvodu mu určí vyživovací povinnost druhému manželovi, a to až na dobu tří let. V ostatních případech je vyživovací povinnost časově neomezená a o její vhodnosti či ukončení rozhodne až soud na podnět některého z účastníků.

Výživa od příbuzných

Někdy se stává, že žalovaný partner není kvůli své finanční situaci schopen svého bývalého protějška živit. V tom případě se žalující s výzvou o výživné může obrátit na své děti či na své rodiče. Záleží pak opět na soudu, jestli žádost uzná jako oprávněnou.

Kdo pomůže

Pokud má jeden z rozvedených manželů pocit, že potřebuje vyživovat od svého bývalého partnera, musí se obrátit na soud s žalobou na exmanžela. Je nutné podat ji k okresnímu soudu, pod nějž dle svého trvalého pobytu spadá žalovaný expartner. V žalobě jasně uveďte, proč o výživné žádáte i jaká je vaše nynější životní a finanční situace a proč. Nezapomeňte také napsat, o jakou částku žádáte.

Odbytné

Žalovaný partner nemusí platit pravidelné výživné, pokud se s žalující stranou dohodne na takzvaném odbytném. Žalovaný zkrátka žalujícímu vyplatí jednorázově určitou sumu, na níž se dohodnou a která by mu měla pomoci v jeho těžké situci. Pokud k tomu dojde, není už posléze možné požadovat výživné.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close