Důchody

Výsluhový příspěvek

Narazili jste někde na spojení výsluhový příspěvek a nevíte, co to vlastně znamená? Jestli se vás třeba netýká také? Bohužel, toto není běžná dávka státní sociální podpory a nárok na něj mají jen někteří. Pojďme se tedy na výsluhový příspěvek podívat zblízka.

Koho se výsluhový příspěvek týká?

Nárok na výsluhový příspěvek mají pouze příslušníci některého z bezpečnostních sborů po ukončení služebního poměru. Ten musí trvat minimálně 15 let. Konkrétně získávají výsluhu bývalí příslušníci:

–          Armády ČR,

–          Hasičského záchranného sboru ČR,

–          Policie ČR,

–          Vězeňské služby ČR,

–          Celní správy ČR,

–          Bezpečnostní informační služby,

–          Generální inspekce bezpečnostních sborů,

–          Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Podmínky pro získání jsou u všech příslušníků (kromě AČR) dvě – doba trvání služebního poměru byla 15 let a více a zároveň nebyli propuštěni za spáchání úmyslného trestného činu.

Podmínky pro získání u příslušníků Armády České republiky

I u bývalých členů AČR platí podmínka alespoň 15 letého služebního poměru. Nárok na výsluhu mají v případě, že jim služební poměr zanikl některým z těchto důvodů:

–          podáním žádosti o ukončení služebního poměru

–          uplynutím stanovené doby

–          odchodem do důchodu

–          ztrátou zdravotní způsobilosti

–          nezpůsobilostí k výkonu další služby

–          reorganizací

–          zbavením způsobilosti k právním úkonům

–          členstvím v politické straně či odborové organizaci

–          započetím podnikání bez předchozího souhlasu

–          pravomocným odsouzením za spáchání trestného činu

Výše výsluhového příspěvku

Výše výsluhy závisí na tom, jak dlouho trval služební poměr. Pro rok 2016 jsou stanoveny tyto procenta:

U všech příslušníků ozbrojených složek vyjma AČR:

Za 15 let služby – 20 % hrubého měsíčního příjmu.

Za 16 – 20 let služby se každý rok příspěvek zvyšuje o 3 % měsíčního služebního příjmu.

Za 21 – 25 let služby se každoročně příspěvek zvyšuje o 2 % měsíčního služebního příjmu.

Nad 25 let si každoročně připočtou ještě 1 % měsíčního služebního příjmu.

Maximální výše příspěvku je od 16. roku služby 50 % měsíčního služebního příjmu.

Příspěvek pro členy AČR

U bývalých vojáků jsou procenta pro letošní rok stanovena takto:

Za 15 let služby – 5 % hrubého měsíčního příjmu.

Za 16 – 20 let služby se každý rok příspěvek zvyšuje o 6,2 % měsíčního služebního příjmu.

Za 21 – 26 let služby se každoročně příspěvek zvyšuje o 2,5 % měsíčního služebního příjmu.

Nad 26 let si každoročně připočtou ještě 1 % měsíčního služebního příjmu.

Maximální výše příspěvku je od 16. roku služby 55 % měsíčního služebního příjmu, pro letce či vojáky působící v nebezpečných podmínkách (u nás i v zahraničí) platí 60 %.

Důchod a výsluha

Výsluhu je možné pobírat i současně se starobním či invalidním důchodem, pokud je důchod nižší, než příspěvek. Je nutné ale informovat bezpečnostní odbor o pobírání důchodu.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close