Ostatní

Výměna občanského průkazu (OP)

Výměna občanského průkazu se řadí mezi nezbytné úkony, a to v mnohých případech. Občanský průkaz je nutné měnit v mnohých situacích, které mohou nastat. Podívejme se tedy přesně na některé situace, kdy je výměna občanského průkazu nezbytná a také na aspekty, které se výměny jako takové týkají. Jedná se o zejména o některé důležité náležitosti, bez kterých nemůže k výměně občanského průkazu vůbec dojít. Při kterých situacích je tedy nutné občanský průkaz vyměnit a co všechno k tomu budete potřebovat?

Změna údajů o vás

Jestliže se vám změní některé důležité údaje týkající se vaší osoby, bude nezbytné občanský průkaz vyměnit.  V případě vaší identifikace by totiž se starým občanským průkazem mohly nastat nějaké komplikace. Typická je zejména změna rodinného stavu anebo zisk vysokoškolského titulu. Jinak ale může jít klidně i o změnu trvalého bydliště anebo o uložení trestu odnětí svobody a některé další důležité situace, které se vaší osoby přímo dotýkají. Pokud se vám některá ze situací stane, pak je zapotřebí přinést na příslušný obecní úřad dosavadní platný občanský průkaz a také přesný doklad o změně, která se vám stala. Na základě vydání těchto dvou základních dokladů, bude vše změněno dle vaší potřeby.

Ztráta, zničení či odcizení občanského průkazu

K výměně občanského průkazu musí dojít i tehdy, když je stávající občanský průkaz odcizen anebo zničen. Pokud budete moci průkaz totožnosti přinést k výměně, pak bude situace ideální. V případě jeho odcizení anebo úplného zničení bude nutné přinést jiný doklad totožnosti, za který je považován cestovní pas, řidičský průkaz anebo třeba průkaz zbrojní či jiný. Potřebovat budete i potvrzení o občanském průkazu. Jestliže budete mít žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, pak budou nutné ještě dvě provedení fotografie.

Občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu

Jestliže dojde k ukončení vašeho trvalého pobytu v některé z cizích zemí, je zapotřebí vyměnit občanský průkaz také. K vydání občanského průkazu v této situaci je zapotřebí rodného listu a také další doklady, které budou sloužit k tomu, aby došlo k odstranění všech nejasností, které mohou souviset s pobytem dané osoby přímo na území České republiky.

Zbavení svéprávnosti

Je-li občan zbaven svéprávnosti, respektive způsobilosti k právním úkonům, bude zapotřebí také nového průkazu totožnosti. Opatrovník této osoby bude muset předložit rodný list tohoto občana a rozhodnutí soudu pojednávající o tom, že je daný občan zbaven způsobilosti k právním úkonům. Zapotřebí bude zřejmě i dalších dokladů, které budou mít za úkol odstranit nejasnosti v evidenci obyvatel. Zapomenout nelze ani na občanský průkaz samotného opatrovníka.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close