Hypotéka

Věcné břemeno in rem

Vyznat se v právnické terminologii není vždy úplně nejsnazší. Proto když narazíme na pojem „věcné břemeno“, nejspíš si představíme nějakou místnost či byt v domě, který je vyhrazený pro určitou osobu a nelze jí ho vzít, prodat ani ji z něj jinak dle práva vyhnat. Jenže věcných břemen existuje několik typů, takže věcné břemeno in rem se týká něčeho úplně jiného.

Máte chatu a nemáte cestu? Řešením je věcné břemeno.

Věcné břemeno je velmi dobrým vynálezem, které slouží ku prospěchu majitelů nemovitostí. Pokud si někdo nechá cokoliv ze svého majetku označit jako věcné břemeno a připíše k tomu osobu, které toto břemeno náleží, nemůže toto rozhodnutí nikdo jiný zrušit (leda snad soud, ale jen v ojedinělých případech). Znamená to, že se de facto vzdáváte části svého majetku ve prospěch někoho jiného. A obvykle se jedná o doživotní závazek pro zabřemeněného, takže s jeho smrtí břemeno zaniká. Ale nemusí tomu tak být, protože když je břemeno typu in rem a s ním spjatá nemovitost je například pronajata nějaké třetí osobě, může břemeno a z něj vycházející práva a povinnosti přejít i na tuto osobu a pak na další a další. Břemeno je totiž jasně svázané s nemovitostí.

Právo přístupu

Věcná břemena in rem jsou specifická v tom, že se neváží k jedné určité osobě, jak tomu bývá u běcných břemen in personam (druhý typ věcného břemene). Obvykle se vážou k nějaké určité nemovitosti. Takže pokud je nemovitost prodána, pronajata či je s ní jinak nakládáno, břemeno nezaniká, ale trvá stále.
Typickým příkladem takového věcného břemene je nějaká přístupová cesta. Když máte dejme tomu chatu v lese a patří vám jen pozemek pod chatou, tak se dohodete s majitelem lesa, že můžete jezdit po jeho cestě. Pokud vám nestačí jen slovní dohoda, lze to na Katastrálním úřadě pojistit právě břemenem in rem. Podobně se břemeno in rem uvaluje třeba i na přístup k vodovodu, pokud vede z pozemku někoho jiného, na přístup k elektrické síti a tak podobně.

Občanský zákoník

Pokud kupujete nějakou nemovitost, či si ji chcete pronajmout, je vhodné podívat se předem do Katastru nemovitostí a zjistit si, jestli na nemovitosti není právě i nějaké břemeno. A pokud ano, jakého ze dvou typů je. Pakliže tam břemeno není, ale zjistíte, že nemovitost nemá vlastní přístupovou cestu atp., je vhodné to co nejdříve řešit, protože stačí drobná neshoda s majitelem cesty a může vám zakázat její využívání.
O tom, jak se obě věcná břemena rozlišují, jak jim můžete dát vzniknout, jak se ruší, jak je lze převést na další osobu či jak s nimi nakládat, se můžete mnohé dočíst v Občanském zákoníku. Tam se dočtete například i to, jak je to s údržbou takových věcných břemen, kdo se o ně musí starat a kdo musí vynakládat finanční náklady, pokud je nutná nějaká oprava, údržba či rekonstrukce. V praxi nad těmito tématy totiž často vznikají rozsáhlé neshody. A přitom zákony o tom hovoří zcela jasně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close