Důchody

Valorizace důchodu 2020

Zatímco v aktivním věku jsme schopni svůj příjem ovlivnit, ať už tím, že budeme pracovat více, lépe, nebo si najdeme nové zaměstnání, kde nám nabídnout vyšší odměnu, ve chvíli, kdy pobíráme starobní důchod, jsme závislí na státem určené výši důchodu.

Důchod má vždy dvě složky – základní výměru a procentní výměru. Zatímco základní výměra je pro všechny stejná, procentní je tzv. zásluhová a vychází z toho, co bylo v minulosti, tedy jak dlouho jsme pracovali a jaký byl náš příjem. Problém spočívá ale v tom, že ceny, ať už se jedná o potraviny, energie, léky atp., jsou ovlivněny aktuálním děním. Aby bylo zajištěno, že se senioři najednou neocitnou ve finančích potížích způsobených nesouredem výše příjmu a aktuálních cen, přistupuje stát k tzv. valorizaci důchodů.

Valorizace je prováděna vždy k 1. lednu. Jedná se o procentuální navýšení stávajících důchodů s tím, že zákon stanovuje minimální mez, a to ve výši růstu cen (inflace) + 1/2 růstu reálných mezd.

Valorizace důchodů 2019

Pro rok 2019 došlo k navýšení jak na straně procentní výměry, tak i v případě výměry základní. Zatímco v loňském roce se základní výměra počítala jako devět procent z průměrné mzdy a odpovídala částce 2 700 Kč, v roce 2019 je to deset procent a konkrétně se jedná o částku 3 270 Kč. Valorizace, tedy změna procentní výměry, byla pro rok 2019 stanovena ve výši 3,4 %.

Další změnou je automatické navýšení důchodu o 1 000 Kč pro ty seniory, kterým je 85 let a více. Pokud danému seniorovi již 85 let bylo, pak mu je 1 000 Kč vypláceno automaticky od ledna tohoto roku. V případě, že seniora 85. narozeniny teprve čekají, bude mu 1 000 Kč vypláceno od měsíce, kdy dosáhne této věkové hranice.

Beze změny zůstal příspěvek pro seniory starší sta let. Těm je k důchodu navíc vypláceno 2 000 Kč.

Valorizace důchodů 2020

Informace pro valorizaci důchodů v roce 2020 nejsou zatím k dispozici. Valorizace důchodů v lednu 2020 by měla totiž zahrnovat růst spotřebitelských cen za období červenec 2018 až červen 2019 a polovinu růstu reálných mezd.

Nicméně již nyní se vedou dohady o tom, o kolik budou v roce 2020 důchody navýšeny. Dle slov Andreje Babiše je cílem navýšení o 900 Kč, ač se očekává reálné navýšení o 700 Kč. Důvodem tlaku na vyšší než očekávaný růst důchodů je to, že mzdy rostou podstatně dynamičtěji než důchody.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close