Práce

Ukončení pracovní neschopnosti

Mnoho lidí si dnes, když onemocní, raději bere dovolenou, než by šli na neschopenku. Není se čemu divit, při pracovní neschopnosti přichází o poměrně velkou část peněz. Ale někdy není zbytí, musíme na ni nastoupit. Co o pracovní neschopnosti říká zákon? A jak je to s jejím ukončením? Můžete se pro něj rozhodnout sami? A můžete se proti neoprávněnému ukončení odvolat?

Pracovní neschopnost a zákoník

Zaměstnanec, který je nemocný déle, než 14 dní, má ze zákona nárok na nemocenskou, vyplácenou OSSZ. První dva týdny pracovní neschopnosti mu náleží náhrada mzdy, kterou dostává od svého zaměstnavatele. O dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, který také vystavuje neschopenku.

Vy v práci odevzdáváte nejprve její 3. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po ukončení musíte doručit díl 5. – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Pokud však vaše nemoc bude dlouhodobější, zaměstnavateli předáte ještě Žádost o nemocenské (díl 4.) a lístek na peníze, oficiálně Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Povinnosti nemocného

Jako osoba pobírající dávku nemocenského pojištění musíte dodržovat léčebný režim. Mimo jiné to znamená zdržovat se na uvedené adrese, kromě doby, kdy máte lékařem povolené vycházky. Musíte umožnit pracovníkovi OSSZ, a v prvních 14 dnech i zaměstnavateli, provést kontrolu, že léčebný režim dodržujete. Dnes již neuhrajete to, že jste neslyšeli zvonek, že vám nefunguje, nebo že jste spali (snad s výjimkou večerních hodin či prvních dnů nemoci, kdy je vám opravdu zle).

Ukončení pracovní neschopnosti

K ukončení pracovní neschopnosti může dojít z různých důvodů. Samozřejmostí je, že lékař neschopenku ukončí ve chvíli, kdy pacientům stav dovolí vrátit se do zaměstnání. Kromě toho se pracovní neschopnost ukončuje ve chvíli, kdy:

  • pacientovi skončilo poskytování lázeňské péče
  • byl člověk propuštěn z nemocnice, kde byl s nezletilým dítětem po dobu jeho léčby
  • pacient získal novou či opravenou ortopedickou pomůcku, jejíž ztráta znamenala vyřazení z práce schopného stavu
  • těhotná žena přechází na mateřskou dovolenou a práce neschopna byla v souvislosti s těhotenstvím
  • se pacient bez omluvy a vážných důvodu nedostaví k lékařské kontrole v den, který lékař určil

To, ke kterému dni pracovní neschopnost skončila, se vyznačuje ve známém formuláři. Ten lékař odesílá OSSZ. Vy jej (jak je výše uvedeno) doručíte svému zaměstnavateli. Pokud byste však druhý den znovu onemocněli, ať již jinou nemocí, či se náhle váš zdravotní stav zhoršil, poběží vám automaticky původní neschopenka – tedy nenastoupíte na novou, a nepřijdete tak o tolik peněz.

Jak se odvolat, když nesouhlasíte s ukončením neschopenky

Samozřejmě se může stát, že s rozhodnutím o ukončení pracovní neschopnosti nesouhlasíte. Pak se lze proti tomuto rozhodnutí lékaře odvolat. Jak? Musíte do 3 dnů podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení. Pokud zde neuspějete, pak se můžete odvolávat výš, a to buď na příslušném úřadě, či ministerstvu zdravotnictví. Záleží na tom, jakým orgánem je vaše zdravotnické zařízení spravováno.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close