Ostatní

Trvalý pobyt na městském úřadě

Pokud někdo nedisponuje vlastním bydlištěm, pak je možné mít jej klidně i na ohlašovně příslušného obecního úřadu. Tento fakt je pro mnohé osoby poměrně příjemný, jelikož se takto mohou vyhnout případným exekucím anebo jiným nepříjemným momentům, jež jsou spjaty s vlastnictvím nějaké nemovitosti, kterou konkrétní člověk pravidelně užívá. Podívejme se tedy na to, jak to vlastně s trvalým pobytem na městském úřadě vypadá a jestli se jedná o opravdu výhodnou či nevýhodnou záležitost.

Uznání trvalého pobytu na městském úřadě není povinností

Jestliže si myslíte, že stačí pouze dojít na obecní úřad a nechat se právě tady zaregistrovat jako osoba, která bude mít trvalé bydliště právě tady, tak jste na omylu. Mnozí lidé si myslí, že když zajdou k matrikářce a řeknou jí, že nemají trvalé bydliště, tak mají vyhráno a budou jej mít přímo na ohlašovně obecního úřadu. Háček je v tom, že všechno musí projít správním řízením, které určí závěry.

Z trvalého pobytu nikoho neodhlásíte

Trvalý pobyt jako takový není možné odhlásit. Lze pouze změnit adresu trvalého pobytu. Kdyby bylo totiž možné někoho jenom jednoduše odhlásit, pak by se už nemusel na žádném místě opět přihlašovat, což by byl logicky velký problém. Ze zákona totiž platí, že každý občan České republiky musí mít konkrétní trvalé bydliště.

Podmínky pro změnu trvalého pobytu

Pokud chcete znát konkrétní podmínky pro změnu trvalého pobytu na ohlašovnu obecního úřadu, pak se určitě informujte v zákoně číslo 133/ 2000 Sb. Jinak ale musejí být splněny ještě některé další náležitosti. Typické je třeba to, aby konkrétnímu člověku zaniklo užívací právo k určité nemovitosti. Osoba objekt také nesmí užívat pro vlastní bydlení. Jestliže dojde ke splnění těchto třech důležitých podmínek, pak by mělo dojít ke změně vaší trvalé adresy na ohlašovnu daného obecního úřadu anebo konkrétně celého obecního úřadu.

A co bydlení v pronájmu?

Obecně bohužel často platí i to, že někteří lidé žijí v pronájmu a snaží se o to, aby měli trvalé bydliště na obecním úřadě. Tato skutečnost je poměrně nepříjemná a tito lidé nemají právo na to, aby jejich adresa byla právě na ohlašovně obecního úřadu. Zákon číslo 133/2000 Sb. o tomto jasně hovoří. Na takovéto nelegální chování byste si určitě měli dát pozor, protože vás může dovést až k důsledkům, které byste jistě nechtěli. Typické je v tomto ohledu třeba odebrání dávek sociální podpory. Na to má obecní úřad v případě nejasností týkajících se vaší situace právo. Jinak se ale dá najít i celá řada sankcí, která je s tímto chováním spojena. Jejich výši pochopitelně určí soud. Vypočítavost s přepisováním trvalého bydliště na městský úřad tedy v žádném případě není na místě a nikomu se nevyplácí.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close