Student

Titul Bc.

Po delší době se vracíme k představení akademických titulů. Titul Bc. zná asi každý z nás. Kdokoli se chystá jít po maturitě na vysokou školu, ten se s ním setká. Ať již přímo v přihlášce, pokud se hlásí na rovnou bakalářský studijní program, nebo jen při studování materiálů vybrané univerzity. Bakalářských oborů přibývá. Pojďme se tedy podívat na tento titul podrobněji.

Historie titulu Bc.

Dnes označuje titul bakalář (Bc.) tedy absolventa bakalářského studijního programu na některé z našich vysokých škol. Pokud student absolvuje umělecký program, získává titul bakalář umění – BcA. Tento titul se uvádí vždy před jménem.

Ve středověku označoval titul bakalář úspěšné zakončení studia rétoriky, dialektiky a gramatiky na některé ze středověkých univerzit. Tímto vystudováním absolvent splnil trivium, mohl pak pomáhat s výukou a pokračovat ve studiu – ve stupni kvadrivium. To zahrnovalo aritmetiku, hudbu, geometrii a astrologii. Později se titul uděloval po absolvování celé artistické fakulty (středověká fakulta svobodných umění) a zajišťoval tak vstup k dalšímu vzdělávání.

Bakalář u nás

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách říká, za jakých podmínek je možné tento titul udělit. Obvykle jej získáte po 3 nebo 4letém studiu na vysoké škole. Obory lze studovat jak v denním studiu, tak ve studiu kombinovaném. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Mnohdy na bakalářský studijní program hned navazuje dvouletý program magisterský. Můžete tedy ve studiu stejného oboru pokračovat, nebo si vybrat úplně odlišný navazující program, na který byste se ale bez již uděleného Bc. nedostali. Málo oborů je totiž dnes již od začátku pětiletých, magisterských, a tak zájemci o studium nezbývá, než si Bc. jako mezistupeň udělat.

Je titul ještě atraktivní?

Samozřejmě můžete svá vysokoškolská studia bakalářským titulem zakončit. Pořád už máte VŠ vzdělání, což je pro mnohé zaměstnavatele atraktivnější, než jen maturita. Dostanete se tak snáze k zajímavější pozici, a pokud budete stát o titul magisterský, lze si jej dodělat (samozřejmě jen v některých případech) i kombinovaně při zaměstnání. Osobně myslím, že pokud se nejedná o zaměstnání vyžadující speciální kvalifikaci, přijme zaměstnanec raději absolventa Bc. s praxí, než právě dostudovaného magistra.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close