Důchody

Sirotčí důchod a brigáda

Začít pobírat sirotčí důchod není rozhodně veselou událostí, ale takový už je zkrátka život. Kdo jako nezletilý přijde o jednoho či oba rodiče, má často nárok na pobírání sirotčího důchodu. Ale takový člověk pak také řeší řadu problémů a netuší, co smí a nesmí dělat, aby o tuto sociální dávku nepřišel.

Přivýdělek při sirotčím důchodu? Ano, jde to.

V první řadě si objasníme, kdy je možné začít pobírat sirotčí důchod. Pravidla se totiž v lednu 2018 změnila, a tak kdo by ještě předtím na tento důchod neměl nárok, ten ho dost možná nyní už pobírat může. Základním předpokladem pro vznik nároku na tuto dávku je, že rodič osiřelého dítěte sám pobíral starobní důchod nebo byl v invalidním důchodu, případně zemřel na následky pracovního úrazu. Pokud ne, tak na důchod vzniká nárok, pakliže zesnulý měl stanovenou dobu důchodového pojištění (pakliže mu bylo do 28 let věku musel mít odpracován aspoň jeden rok, ve věku do 38 let musel mít odpracovány aspoň dva roky – vždy počítáno od věku 18 let).
Zajímavostí také je, že pokud sirotek přijde o oba rodiče, má nárok nikoliv na jeden, ale na dva sirotčí důchody.

Sirotčí důchod a brigáda

Základním předpokladem pro pobírání sirotčího důchodu je, že pobírající je mladší 26 let věku a nepracuje – tedy neodvádí sociální pojištění. To znamená, že dotyčný studuje – a to buď základní, střední nebo vysokou školu (či její obdobu). Po ukončení základní školy musí každý rok dodávat České správě sociálního zabezpečení potvrzení o studiu, aby mu nárok na dávku nezanikl. Studium zároveň musí být denní (nikoliv dálkové a podobně). A pokud nestuduje a nepracuje a je mladší než 26 let, musí mu v práci bránit závažné zdravotní důvody. Zároveň může být i evidován na Úřadu práce a i tak sirotčí důchod pobírat, ale zase nemá nárok na podporu od Úřadu práce.
A jak je to s tou brigádou? Sice si mnozí lidé myslí, že při brigádě jim nárok na sirotčí důchod zaniká, ale nemusí tomu tak být. Nezáleží na tom, jakou brigádu si najdete – dokud z ní neodvádíte sociální pojištění, nepřijdete ani o důchod. Pracovat můžete i na dohodu o provedení práce, aniž byste o sirotčí důchod přišli, ale pracovat můžete pro jednoho zaměstnavatele jen 150 hodin ročně. Ale takových dohod můžete u různých zamětnavatelů mít během roku více, aniž byste o podporu přišli.

OSVČ

Co když se někdo při studiu rozhodne podnikat? Zanikne mu tím automaticky nárok na sirotčí důchod? Také ne. Je to podobné jako s brigádou – pokud si samostatnou výdělečnou činností vyděláte méně než je hranice, od níž už musíte odvádět sociální pojištění, můžete i nadále pobírat sirotčí důchod. To, že se dostanete pod hranici, ovšem neznamená, že se na vás nevztahuje povinnost platit si zdravotní pojištění a také odvádět daň z příjmu.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close