rozhodování per rollam

  • Podnikání

    Aklamace

    Pojem aklamace vyjadřuje veřejný a zjevný projev souhlasu či případného nesouhlasu skupinou lidí. Je to výraz odvozený z latinského slova „acclamatio“, jež vyjadřuje souhlasné, jásavé volání. Při aklamaci nejde o individuální hlasování. Skupina lidí, hlasující tímto způsobem, vyjadřuje, zda je…

    Přečíst celý
Close