notabene

  • Podnikání

    Ex ante, ex post: význam

    Latina patří již dnes mezi mrtvé jazyky. Za mrtvý jazyk považujeme ten, který již nemá žádného rodilého mluvčího, nebo byl nahrazen jazykem jiným (nap. kopština byla nahrazena arabštinu). K zániku jazyka dochází dále v situaci, kdy jazyk prodělá rychlý vývoj,…

    Přečíst celý
Close