emitent

  • Podnikání
    Emisní ážio

    Emisní ážio

    Emisní ážio můžeme definovat jako rozdíl mezi nominální cenou akcie a emisní cenou akcie neboli emisním kursem. Ve struktuře majetku daného subjektu nalezneme položku „emisní ážio“ vždy na straně pasiv, konkrétně jako součást vlastního kapitálu. Co znamená „emisní ážio“? O…

    Přečíst celý
Close