Podnikání

Rentabilita tržeb

Když je něco rentabilní, tak to logicky přináší nějaký výnos. Pojem rentabilita souvisí nedílně s podnikatelskou činností, respektive s tím, že podnikání anebo všeobecně některé činnost dokáže vydělávat finanční prostředky. Pokud se rozhodnete zahájit svou podnikatelskou činnost, musíte mít ostatně precizně zpracovaný byznys plán, který v podstatě hovoří o tom, jestli se vám bude vaše práce rentovat, anebo nikoliv. Hospodaření každé soukromé anebo státní instituce musí být v plusových číslech a musí docházet k tomu, že bude výnosné. Pokusme se tedy přesněji podívat na rentabilitu celkových tržeb z hlediska jejího vypočítání a také z pohledu faktorů, které ji mohou ovlivňovat.

Výpočet rentability tržeb

Rentabilita je běžně překládána jako výnosnost a znamená v podstatě schopnost dosahovat jakýchkoli výnosů nad rámec vlastních nákladů. Jinými slovy, pokud do dané společnosti investujete určitý kapitál, měla by se vám vaše investice kompletně vrátit včetně dalších finančních prostředků, které získáte nad rámec, tedy zisk. Čím vyšší je zisk, tím pochopitelně bude vaše společnost na vyšší úrovni a budete moci začít s dalšími investicemi, které mohou pomoct k dalším výnosům. Rentabilita tržeb se počítá v procentech. Nejprve je třeba zjistit zisk. Musíte tedy odečítat náklady od celkových tržeb. Pokud následně podělíte čistý zisk tržbami, získáte číslo, které bude vyjadřovat celkovou rentabilitu tržeb vaší společnosti.

I rentabilita nákladů je důležitá

Zapomínat bychom neměli ani na rentabilitu nákladů. Jedná se o výpočet poměru celkových výsledků hospodaření k nákladům vynaloženým na provoz dané společnosti. Mělo by vám tedy vyjít, zdali nákladově vycházíte, anebo nikoliv. Pokud se bude jednat o minusová čísla, pak vaše společnost nebude v zisku, ale ve ztrátě.

Faktory ovlivňující rentabilitu

Rentabilita tržeb se pochopitelně počítá zpětně a často se přijde i na to, jaké faktory ji v pozitivním či negativním slova smyslu dokázaly ovlivnit. Na tyto faktory je třeba ovšem brát ohled již od prvopočátku, jelikož jen tak bude rentabilita opravdu vysoká. O jaké záležitosti se tedy vlastně jedná? V první řadě bychom měli znát očekávaný objem prodeje, a to v celkovém měřítku. S tím pochopitelně souvisí i míra konkurence. Optimální je přímo zacílit konkurenční společnosti, které by mohly váš potenciální zisk ohrožovat. Čím je konkurenční prostředí vyšší, tím logicky musíte počítat s mnohem nižšími výnosy. Tento fakt je z hlediska celkové rentability nezanedbatelný a vy byste si měli uvědomit, že se vám v určité situaci nemusí podnikání vůbec vyplatit. Dále je třeba brát v potaz i nákladovost. Zapomenout bychom neměli ani na celkovou míru zadlužení. Ta u mnohých podnikatelských subjektů hraje velmi důležitou úlohu.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close