Právo

Rekolaudace na objekt k bydlení

To, že bydlíte v nějakém objektu, ještě nutně nemusí znamenat, že je podle zákona správně evidován. A nezáleží na tom, jestli je to chata, chalupa nebo jakákoliv jiná stavba, kterou takto využíváte. Pokud to není podle všech paragrafů, porušujete zákon. Proto je nutné udělat rekolaudaci, a to zejména abyste se vyhnuli možné pokutě a jiným postihům.

Objekt k bydlení nebo rodinný dům? Vše se dá změnit.

Možná jezdíte pravidelně na chatu a celá léta si takhle užíváte své víkendy. A ve stáří se rozhodnete, že se na ni odstěhujete a budet zde trvale bydlet. To je sen mnoha seniorů. Jenže zákon to vidí jinak – pokud máte totiž rekreační objekt, není to totéž jako objekt k trvalému bydlení (tedy rodinný dům). Samozřejmě, můžete tam bydlet, ale trvalé bydliště si tu nezřídíte a riskujete, že vás nahlásí nějaký nepřívětivý soused. Proto je lepší zajít na obecní úřad a vše uvést do náležitého stavu.

Objekt k bydlení

Rodinný dům není totéž jako objekt k bydlení. Pokud máte nějakou nemovitost, tak i když má například své vlastní číslo popisné, nemusí jít nutně o rodinný dům či objekt k trvalému bydlení, ale může jít jen o rekreační objekt či jen objekt k bydlení. Pokud objekt vlastníte již déle, je možné, že byl podle tehdejších zákonů a právních úprav kolaudován a veden jako pouhý objekt k bydlení. Dnešní zákony hovoří trochu jinak, takže je nutné zajít na obecní úřad, respektive na stavební odbor, kde můžete zažádat o rekolaudaci. Často přitom není nutná žádná přestavba – stačí, aby stavba odpovídala dnešním standardům.
Pokud vaši nemovitost považujete za rodinný dům, je nutné, aby splnil zásadní podmínku, že více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena (jasně se o tom píše v § 2 písm. a) bodu 2 Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území). Zároveň stavba musí mít maximálně tři bytové jednotky a ne víc než dvě nadzemní podlaží plus podkroví.
Pakliže je vaše stavba kolaudována jako rekreační objekt a chtěli byste z ní mít stavbu pro bydlení, můžete se odkázat na změnu účelu jejího užívání. Účel užívání je uveden v původním kolaudačním dokumentu a je možné ho změnit (ovšem jen v mezích zákona).

Dokumenty ke změně

Pokud se rozhodnete ke změně určení stavby a posléze její rekolaudaci, musíte vše vyřídit na stavebním úřadě. Tam se také dozvíte, jestli je nutné provést nějaké stavební úpravy. Pokud ano, musíte k nim mít nejprve potřebná povolení, udělat na ně ohlášení a tak dále. Když je vše finální, je nutné oznámit úřadu vaši změnu i s jejím popisem a odůvodněním. Doložit musíte doklady potvrzující, že jste vlastníky dané stavby. K tomu přiložte všechny listiny ukazující, k jakému účelu budou nově sloužit prostory a místnosti objektu. Pokud je vaší změnou účelu ovlivněna i infrastruktura, na kterou je objekt připojen, musíte přiložit i souhlasy vlastníků infrastruktury či silnic. Pokud podmínky splníte, může si nechat rekolaudovat cokoliv takřka na cokoliv jiného.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close