Praktické

PSČ Brno

Poštovní směrovací číslo funguje jako tradiční označení konkrétní doručovací oblasti v případě jakékoli pošty. Používá se pochopitelně výhradně v poštovním styku a je nedílnou součástí adresy. Díky němu se pak mnohem jednodušeji identifikuje daná dodací adresa člověka anebo společnosti. Vynikající je poštovní směrovací číslo především při automatickém třídění zásilek. Vzhledově je PSČ číselné označení standardizované do konkrétní podoby. Tradičně v našich končinách obsahuje celkem 5 číslic. Každá obec má jiné poštovní směrovací číslo, které je ale konstantní a v žádném případě se nemění. I PSČ Brno je číslo, které zůstává stále stejné. Ostatně určitě není od věci podívat se na historii PSČ a také na podoby tohoto číslo právě v Brně.

Historie PSČ

V minulosti poštovní směrovací číslo vždy nefungovalo. Svou éru započalo na konci 60. let 20. století. Dělo se tak ve Výzkumném ústavu spojů. K definitivnímu zavedení PSČ došlo až v roce 1971. K naplnění realizace poštovního směrovacího čísla se ale přistoupilo až od 1. ledna roku 1973. Právě tehdy se měly stát zásilky automatizované a mnohem rychlejší a efektivnější. Ostatně celé zavedení poštovního směrovacího čísla bylo doprovázeno i masivní mediální kampaní. Dělo se tak hlavně díky tomu, že jeho smysl byl dlouhodobě nepochopen.

PSČ dnes

V současné době má poštovní směrovací číslo zcela standardizovanou podobu a je, jak již bylo řečeno, neměnné. Občas ale může dojít ke změně územního obvodu konkrétní pošty. Jak správce celého číselníku funguje pochopitelně Česká pošta. Jako dodávací obvod slouží logicky dané obce, v mnohých případech i části velkoměst nebo samotné miniaturní obvody. Své vlastní poštovní směrovací číslo mohou mít klidně i velké podniky anebo nějaké významné firmy či podnikatelé. Pak ale musí toto číslo také korespondovat s danou přihrádkou v rámci služeb České pošty.

Formát PSČ a přesný význam číslic

Velmi důležitou roli hraje zcela logicky i formát poštovního směrovacího čísla. Jedná se i pěticiferné číslo, které je speciálně členěno. Jedná se o trojčíslí a následně o dvojčíslí. První číslice je typická tím, že vyjadřuje ještě staré krajské rozdělení tehdejšího Československa. Další číslice již mají přesně daný specifický význam. Už tedy podle prvního čísla můžete pohodlně určit přesně kraj, v němž se daná obec nachází.

Rozdělení PSČ v Brně

I v Brně má rozdělení poštovních směrovacích čísel přesný řád. Každá městská část moravské metropole disponuje jiným poštovním směrovacím číslem. Společné je pouze úvodní číslo, jímž je 6. Jinak se všechna čísla mění a doplňují dle daného brněnského obvodu. Z nejznámějších bychom mohli jmenovat třeba PSČ Brna města, které je 60 200. Stejné číslo platí pro celý obvod Brna 2. Jinak Brno 3 má například 60 300.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close