Praktické

Průkaz TP – výhody

Velmi často se hovoří a píše o průkazu ZTP, tedy průkazu pro lidi se zvláště těžkým postižením. Ale není to jediný typ tohoto průkazu, existuje například ještě průkaz TP či ZTP/P a máme tu ještě zkratku OZP. Jak se v nich vyznat a jaké jsou výhody každého z nich?

Zdravotní postižení se dělí do tří stupňů – a různí se i výhody.

Nejprve se podívejme přímo na průkaz TP, o němž je tento článek. Jde o zkratku pro těžké postižení a vydává se lidem s prvním stupněm invalidity. Průkaz mohou vlastnit pouze osoby zdravotně postižené (označují se zkratku OZP). Držitelé tohoto průkazu mohou po prokázání se uplatňovat a požadovat celou řadu výhod a zvýhodnění. V první řadě jsou oprávněni sedět na vyhrazených místech ve vozidlech městské hromadné dopravy – tato místa jsou speciálně označená a lidé na nich sedící musejí majiteli průkazu uvolnit sedadlo. Podobně je tomu i ve vlacích.
Zvýhodněni jsou tito lidé i na úřadech – pokud je před nimi hodně lidí a museli by dlouhou dobu stát, mohou požádat o přednostní vyřízení svých záležitostí.
Dotřetice mohou majitelé průkazu TP vlastnit takzvaný euroklíč, o jehož vydání si mohou požádat. Jde o univerzální klíč, který slouží k odemykání bezbariérových toalet.

Nevýhody

Někteří lidé, kteří jsou zdravotně postižení a vlastní jiný typ průkazu, mají celou řadu dalších výhod. Ty se ovšem netýkají osob vlastnících průkaz s označením TP. Jde zejména o to, že nemohou uplatňovat nárok na parkovací průkaz a nemohou tedy parkovat na místech, která jsou určená pro invalidy. Nemůžou ani uplaňovat slevy na dani týkající se jejich postižení a nemohou požadovat ani žádnou slevu na jízdném v městské hromadné dopravě ani v dálkových spojích.

Výhody dalších průkazů

Osoby s těžšími postiženími mají sice složitější život, ale díky vlastnictví průkazů potvrzujících jejich invaliditu mohou požadovat a uplatňovat celou řadu výhod, které se na nejnižší stupeň (TP) nevztahují.
Kdo vlastní průkaz s označením ZTP (neboli zvlášť těžké postižení) může požadovat slevu na jízdném, a to ve výši 75 procent. Oproti předchozímu stupni invalidity mohou také lidé s označením ZTP vlastnit parkovací průkaz a parkují tak na místech určených pro invalidní osoby. Řidičský průkaz i zápis vozidla do evidence je pro tyto lidi zdarma. A kromě jiného nemusejí tito lidé platit poplatky za ověření podpisu (ať už se jedná o cokoliv).
Lidé zařazení do třetího stupně invalidity vlastní průkaz s označením ZTP/P (neboli zvlášť těžké postižení s průvodcem). Výhody mají stejné jako předchozí dva stupně, ale mají ještě něco navíc. Pokud například cestují veřejnou dopravou, jejich průvodce (a to i vodicí či asistenční pes) cestuje s nimi zdarma. Při vlastnictví parkovacího průkazu mohou také požadovat vyhrazené stání před svým vlastním domem (jeho zřízení ovšem musejí uhradit).

Štítky

One Comment

  1. Dobrý den, píšete, že průkaz TP se vydává osobám s lehčím stupněm invalidity, ale moje manželka jej má, protože prý nedosahuje na průkaz ZTP. Přitom je invalida III stupně. Vozím ji autem i přes zákazové značky, neboť zrovna jezdíme do nemocnice, kde se opravuje vozovka a ještě dlouho bude a manželka by tam od zákazové značky nedošla a já ji neunesu. Doufáme ve shovývavost Policie ČR, nebo MP. Jak je to se zákazovými značkami, když manželka je invalida III stupně, špatně chodí a má jen TP? Děkuji za případnou odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close