Sociální dávky

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je dávka určená lidem s velmi těžkým zdravotním postižením. Účelem příspěvku je pomoci těmto lidem ve vykonávání běžných činností, v sebeobsluze, v možnosti vzdělávat se, pracovat či se vůbec stýkat s okolím. Díky pomůcce tak nejsou vždy odkázání na pomoc druhých, nebo naopak jejich pečovatelům pomůcka usnadní každodenní život. Pojďme se na příspěvek podívat zblízka.

Komu je příspěvek určen?

O příspěvek mohou žádat osoby, které mají:

–          těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí

–          těžké sluchové postižení

–          těžké zrakové postižení

Toto postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu – tedy trvá nebo má trvat minimálně jeden rok.

Na jakou pomůcku se vztahuje?

Vyhláška stanovuje, na jaké pomůcky lze příspěvek získat. Může to být například:

–          vodicí pes

–          digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem

–          elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé

–          úprava bytu

–          schodolez

–          schodišťová plošina

–          motorové vozidlo, speciální zádržní systém

Příspěvek lze využít i pomůcku v seznamu neuvedenou, pokud ji krajská pobočka Úřadu práce schválí jako srovnatelnou s některou, která ve vyhlášce obsažena je.

Podmínky získání

Abyste mohli příspěvek na zvláštní pomůcku získat, musíte splňovat:

–          stáří 3 roky a více (na motorové vozidlo, stropní zvedací systém, schodišťové plošiny, úprava bytu, schodoluz), věk nad 15 let (vodicí pes), věk nad 1 rok (ostatní pomůčky)

–          pomůcka vám umožní sebeobsluhu či poslouží k možnosti pracovat, studovat, získávat informace či se stýkat s okolím

–          schopnost pomůcku využívat

–          pokud žádáte o motorové vozidlo, musíte se jím každý měsíc přepravovat

–          pomůckou není prostředek hrazený ze zdravotního pojištění

Výše příspěvku

Maximální výše příspěvku na motorové vozidlo je 200 tisíc korun. V případě ostatních pomůcek je limit stanoven 350 tisíc korun (u schodišťové plošiny 400 tis. ). Součet příspěvků nesmí v 5 letech za sebou přesáhnout 800 (850) tisíc korun.

U pomůcek zákon ještě rozlišuje, zda se jedná o pomůcku do 24 tisíc korun nebo nad tuto částku.

Příspěvek na pomůcku v hodnotě do 24 tisíc poskytne pouze osobně, jejíž příjem (a ostatních posuzovaných osob) činí méně, než 8násobek životního minima. Spoluúčast je 10 %.

U pomůcky s pořizovací cenou vyšší, než 24 tisíc korun je rovněž spoluúčast 10 %. Pokud nemá žadatel dostatek finančních prostředků, lze domluvit částku nižší, minimálně však 1 000 korun.

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close