Sociální dávky

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí se ředí mezi sociální dávky, které stát vyplácí lidem, již se dostali do hmotné nouze. Pojem hmotná nouze je poměrně hodně skloňován, jelikož v případě, že se do ní člověk nedostane, nemá na žádné příspěvky nárok. V současnosti dostává tento příspěvek poměrně hodně lidí, kteří jej potřebují a také bohužel i někteří, jež jej nepotřebují. Podívejme se tedy na konkrétní fakta, která se příspěvku na živobytí jakkoli týkají.

Kdy se jedná o hmotnou nouzi

Hmotná nouze odpovídá stavu, kdy se celkový kompletní příjem rodiny dostane pod státem stanovenou hranici. Ta v současné době činí celkem 3410 korun. Jestliže se v domácnosti nachází více osob, které ji sdílejí společně, pak se logicky počítá celkové minimum ze všech příjmů osob, které se v domácnosti nacházejí. Jestliže příjmy rodiny stanovenou hranici převyšují, pak logicky nemá konkrétní osoba nárok na příspěvky v hmotné nouzi. Za příjem se v tomto případě považuje prakticky všechno, co nějakým způsobem souvisí s nabytím finančních prostředků. Nejedná se pouze o potenciální příjem z nějakého zaměstnání, ale i o ostatní příjmy, které pocházejí z různých dávek státu. Typický je třeba rodičovský příspěvek, anebo jiné dávky, kterými stát řeší konkrétní situace svých občanů.

Jaké dávky v hmotné nouzi rozlišujeme

Když bychom měli být přesní, měli bychom uvést všechny dávky v sociální nouzi, které jsou v současnosti nabízeny. V první řadě se jedná právě o zmiňovaný příspěvek na živobytí, který je určen všem lidem, kteří potřebují získat finanční prostředky na konkrétní bydlení anebo na život jako takový. Jde prakticky o doplatek, kterým je vyrovnáno životní minimum, jehož dané osoby prostě a jednoduše nedosahují. Jinak ale příspěvky v hmotné nouzi pojímají i doplatek přímo na bydlení a možnou jednorázovou finanční pomoc. Ty je typická při některých živelných pohromách.

Výše příspěvku na živobytí

Celková výše příspěvku na živobytí je individuální, nicméně má společný jmenovatel, a to fakt, že tento příspěvek dorovnává životní minimum, které je přesně stanovené státem. Jestliže ale patříte mezi potenciální žadatele o tuto částku, pak byste měli splňovat některé podmínky, které si stát jako takový stanovil. Typické je například aktivní hledání zaměstnání. Musíte se prostě a jednoduše poohlédnout po konkrétním zaměstnání, do kterého byste mohli nastoupit. Jednoduše je zapotřebí přímo přinést v požadovaných časových intervalech doložení toho, že si aktivně hledáte zaměstnání. Jinak je nutná i jiná snaha o to, abyste nějakým způsobem zvýšili svou finanční situaci. Typický může být i prodej majetku. Stát logicky není ochotný příliš investovat do lidí, kteří již mají majetky čítající vysokou cenu.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close