Sociální dávky

Příspěvek na auto pro ztp – podmínky

Tělesně či psychicky postižení lidé mají nárok na řadu sociálních dávek, které jim mají usnadnit život a pomoci lépe se pohybovat. K tomu slouží například příspěvek na mobilitu, ale řada lidí využívá nebo by chtěla využít příspěvek na auto. I to je možné, ovšem jen za určitých podmínek.

Postižení lidé mohou získat příspěvek na auto a mají i řadu dalších výhod.

Pokud si plánujete pořídit osobní automobil a rádi byste na něj dostali příspěvek od Úřadu práce, můžete využít možnost takzvaného příspěvku na zvláštní pomůcku. Ten se dá kromě koupě automobilu samozřejmě využít na pořízení si řady dalších věcí pro usnadnění života. Takovou zvláštní pomůckou může být například i schodišťová plošina. Ovšem v případě tohoto příspěvku platí, že stát vám může zaplatit maximálně 350 tisíc korun a v případě plošiny je to nanejvýš 400 tisíc korun. Zároveň je zde podmínka, že žadatel si musí určitou částku uhradit sám – zpravidla se jedná o 10 procent z pořizovací ceny, při částce nižší než deset tisíc korun je to pak tisíc korun. V neposlední řadě pak můžete během pěti let žádat o příspěvky v maximální souhrnné hodnotě 800 tisíc korun (při pořizování plošiny jde o 850 tisíc korun).

Auto je zvlášť

Pořízení si automobilu s finanční spoluúčastí státu je trochu jiné. Platí zde také jiná pravidla. V první řadě je příspěvek na auto udělován pouze osobám s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, případně lidem s hlubokou mentální retardací. Ti musejí doložit, že se autem budou pravidelně alespoň jednou měsíčně přepravovat (nezáleží na tom, jestli ho budou řídit sami nebo se budou jen vozit), což lze doložit i jen pouhým čestným prohlášením.

Až 200 tisíc

V případě, že si chcete koupit auto, existují zde maximální a minimální částky, jež vám stát může přispět. Minimálně jde o 100 tisíc korun, maximálně pak o 200 tisíc korun. To, kolik dostanete, nezáleží na stupni vašeho postižení ani na ceně automobilu, ale na vašich příjmech a na příjmech lidí, s nimiž žijete v jedné domácnosti. Pro posouzení výše příspěvku se totiž vypočítává takzvané životní minimum (pro tento výpočet se musí do jedné rovnice zahrnout všichni členové domácnosti, nemůžete je tedy nikdy opomenout, pokud mají stejné trvalé bydliště jako vy).

Životní minimum

Výpočet životního minima se každý rok o trochu mění, ale jsou zde jasně dané částky pro jednotlivce i další členy domácnosti, od nichž se můžete ve své žádosti odrazit. Na internetu také existují různé kalkulačky pro výpočet vaší konkrétní životní situace. Všeobecně se ale v roce 2018 počítá s tímto životním minimem:

  • 3 410 korun pro jednu osobu
  • 3 410 korun pro prvního dospělého člena domácnosti
  • 2 830 korun pro každého dalšího dospělého v domácnosti
  • 2 450 korun pro dítě od 15 do 26 let věku
  • 2 140 korun pro dítě od 6 do 15 let věku
  • 1 740 korun pro dítě do 6 let věku

Čím je vyšší násobek vašeho životního minima, tím nižší je příspěvek na auto. Například při vyšším než 12násobném životním minimu dostanete jen 100 tisíc korun. Při 8násobku životního minima či méně dostanete 200 tisíc korun. Mezi těmito částkami se rozdíly příspěvku odlišují po dvacetitisících korun.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close