Podnikání

Příslušnost k finančnímu úřadu

Platit daně včas je jakousi nezbytností pro každého z nás a této povinnosti se v žádném případě nemůžeme vyhýbat. Pokud nevíte, který finanční úřad je vaším finančním úřadem, měli byste si to co možná nejrychleji zjistit. Obecně platí, že se jedná o pobočku finančního úřadu, která je nejblíže vašemu trvalému bydlišti. Pokud tedy žijete v okolí nějakého většího města, v němž sídlí finanční úřad, pak s největší pravděpodobností budete spadat právě pod něj. Určitě není od věci podívat se přímo na to, jakým způsobem funguje trvalé bydliště z pohledu příslušnosti ke konkrétnímu finančnímu úřadu. Finanční úřad je také typickou institucí pro několik druhů daní. Mnohdy se příslušnost konkrétního člověka k dané instituci finančního úřadu odvíjí i od výběru konkrétní daně. Podívejme se tedy na příslušnost k finančnímu úřadu mnohem podrobněji.

Místo sídla firmy či osoby rozhoduje

Jak již bylo řečeno, o příslušnosti k finančnímu úřadu rozhoduje místo trvalého pobytu konkrétní fyzické osoby anebo místo sídla konkrétní společnosti. Záleží pochopitelně na tom, jestli se jedná o podnikatelský subjekt, anebo pouze o osobu podnikající, tedy živnostníka. Za bydliště fyzické osoby je považována adresa trvalého pobytu tohoto člověka. Problém mnohdy nastává v případě, že má daná osoba spoustu majetku, který je roztroušen po celé zemi. V tomto případě se považuje za jeho finanční úřad ten, který se nachází v místě, v němž je největší podíl majetku tohoto člověka. Existují ale i situace, kdy není možné vůbec určit místo trvalého pobytu. Ty jsou zcela specifické, řešení nicméně nabízejí také.

Když nelze určit místní příslušnost

Najdou se i situace, kdy není možné přesně určit místní příslušnost podnikatelského subjektu či fyzické osoby. V tomto případě se stává příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1. V případě, že vznikne dle platných daňových předpisů povinnost platit daně po přechodu státní hranice, vše řeší přímo místní pobočka finančního úřadu v místě, kde byla hranice překročena a kde se bude nacházet sídlo dané firmy.

Daň z nemovitostí

Vcelku specifická je i daň z nemovitostí. Ta se platí samozřejmě v místě, v němž se daná nemovitost nachází. Příslušným správcem daně je tedy nejbližší pobočka finančního úřadu. Tento správce daní má povinnost sdělit celkové výsledky vyměření daně a také další údaje, které potřebuje znát. Předmětem platby daně může být také její převod, přechod, prodej anebo popřípadě i nabytí nového majetku, který musí být podle zákona řádně zdaněn. Na všechny tyto aspekty by si měl dát pozor člověk, který je majitelem dané nemovitosti, z níž jsou odváděny daně. Za případné nezdanění by mu hrozil postih dle zákona.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close