Právo

Přísedící u soudu

Soud patří mezi zcela specifické instituce, které řeší nejrůznější občanskoprávní spory a mnohé další záležitosti týkající se třeba i právnických osob a podnikatelských subjektů či státu. Poměrně zajímavou roli hrají u soudů především přísedící. Jedná se o laiky, kteří se podílejí na celkové rozhodování soudu v konkrétní věci. Účastní se v soudních senátech a pomáhají tak soudu dojít k opravdu spravedlivému rozhodnutí. V České republice hrají přísedící podobně jako i v mnohých dalších vyspělých zemích velmi důležitou roli. Podívejme se tedy na historii přísedících u soudu a také na jejich volbu a postavení v českém právním systému. Určitě tak získáte zajímavé informace, které se vám budou hodit.

Historie přísedících u soudu

Instituce, která byla velmi podobná přísedícím, se objevila již v období velké modernizace justičních systémů zhruba v polovině 19. století. U obchodních a horních soudů zcela běžně figurovali odborní soudci z laické veřejnosti. Ovšem jejich kvalifikací byla odbornost. Byli také mnohdy nazývání komerčními rady. Tedy alespoň v období první republiky u nás. Po druhé světové válce byli díky dekretu zavedeni takzvaní soudci z lidu. Jména byla uvedena na základě předložení seznamů pocházejících od příslušných národních výborů. Po únoru 1948 podobná praxe pokračovala a soudci z lidu také nemuseli mít příslušené vzdělání. Tradice volených zástupců u soudu nakonec pokračovala i po roce 1989.

Přísedící a jejich úloha v českém právu

Jestliže budete chtít najít právní úpravu týkající se postavení přísedících u soudu, pak se nachází v § 60 až 101 zákona o soudech a soudcích. Pojednává se zde o zapojení přísedících do soudních jednání a o jejich specifické úloze při rozhodování konkrétního soudu. Funkce přísedícího je přitom veřejnou funkcí, která slučitelná s některými dalšími politickými funkcemi, mezi které se řadí pozice senátora anebo poslance. Za výkon svých funkcí u soudu dostávají náhrady mzdy a dalších výdajů. Na jejich odbornou průpravu dbá především ministerstvo spravedlnosti a předsedové soudů. Jedná se tak i lidi školené, kteří dokážou zastat tuto specifickou funkci.

Jak probíhá volba přísedících

Vcelku zásadní je samozřejmě i volba přísedících. Jsou do svých funkcí voleni na dobu trvání 4 let. U soudců je tomu jinak, jelikož ti jsou voleni na dobu neurčitou. Musí se jednat o lidi, kteří jsou svéprávní a trestně bezúhonní. Musí mimo jiné také dosáhnout věku minimálně 30 let a jejich morální vlastnosti musí být na vysoké úrovni. Není tedy nezbytné třeba magisterské vzdělání, které je u soudců jednoznačnou podmínkou pro jejich jmenování a následný výkon povolání. Přísedící jsou voleni a odvoláváni zastupitelstvy obcí.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close