Hypotéka

Přetopení kotle

U moderních kotlů by se nemělo stávat, že dojde k jejich přetopení. U starých modelů, které už slouží dlouhé roky, je ale přetopení kotle často otázkou pár minut. Pokud se vám to stalo, musíte jednat rychle a s chladnou hlavou.

Přehřívá se vám kotel? Je třeba zchladit ho.

Důležité je, že musíte něco dělat. Pokud dojde k přetopení kotle, hrozí nebezpečí, protože v kotli vzniká obrovský tlak, teplota překročila únosnou mez a může v nejzazším případě hrozit výbuch kotle. Což určitě nechcete zažít. Takže první pomocí je rozhodně rychlé zchlazení kotle. To ale záleží na tom, jaký typ kotle máte, respektive jakým palivem topíte.

Přetopení kotle na tuhá paliva

U starých kotlů na tuhá paliva se stává, že se přetopí velmi rychle. Abyste tomu zabránili, musíte k nim chodit každou chvíli, hlídat je, přikládat pozvolna, regulovat jejich teplotu. Ale zkrátka je musíte hlídat, jinak se přetopí. Pokud k tomu dojde, je nutné kotel okamžitě uhasit. Ale určitě ne vodou, kterou vychrstnete do ohně! Nejprve musíte kotel zavřít, respektive zavřít všechny jeho průduchy a otvory, aby do něj nepronikal žádný vzduch. Pokud oheň nebude živen kyslíkem, přestane plát a kotel se nebude dál přehřívat. Zároveň doma otevřete všechny radiátory na maximum, ať teplo z kotle může proudit co nejrychleji do vaši domácnosti a nezůstává v potrubí.
Ale to samo o sobě nestačí. Kotel je potřeba rychle zchladit, protože sám by ochládal neúnosně dlouhou dobu. Pokud máte po ruce písek, je vhodné smíchat ho s vodou a touto směsí zevnitř doslova oplácat vnitřek kotle. Je to ideální chlazení. Jeho jedinou nevýhodou je, že pak ho budete muset zase odmést, odškrábat, zkrátka odstranit, což je docela pracné. Ale proti přehřátí kotle to rozhodně pomůže.

Přetopení jiného typu kotle

Elektrické kotle by měly mít ochranu proti přetopení. Pokud funguje, tak by se měla aktivovat, když elektrický kotel dosáhne teploty 95 stupňů Celsia. Kotel by vám v tu chvíli měl začít hlásit poruchu přetopení. Nechte vodu v topné sestavě cirkulovat a čekejte, až kotel vychladne. Při poklesu teploty vody na 91 stupňů Celsia by kotel měl přestat hlásit poruchu přetopení. Ale měli byste konzultovat se servisním technikem, kde je problém a jak ho vyřešit, aby už k přetopení kotle nedocházelo.

Důvod přetopení kotle

K přetopení může dojít i u plynového kotle. Ne vaší vinou – ale typicky kvůli tomu, že v průběhu topení vypadne elektřina. Kvůli tomu přestane fungovat oběhové čerpadlo a teplo z kotle se nebude posouvat dál do oběhového systému topení. Kotel se tedy začne přehřívat. Což samozřejmě hrozí u všech typů kotlů, pokud náhle ztratí zdroj elektrické energie.

Řešení přetopeného kotle

Děsí vás, že dojde k přetopení kotle během vaší nepřítomnosti? Co všechno se může stát? A dá se tomu vůbec nějak předejít? Jistě, že ano. Odborníci doporučují jako nejlepší řešení proti přetopení kotle nainstalovat k němu záložní zdroj. Tento zdroj se svou vlastní baterií nebude fungovat pořád, ale sepne se jen ve výjimečných případech – tedy když ke kotli přestane jít elektřina. Začne ho napájet ze své baterie a nedojde tak k přetopení kotle.
Dnes jsou tyto systémy natolik propracované, že baterie se dokáže sama v době své neaktivity dobíjet, aby byla připravena zastoupit běžný zdroj elektřiny a byla stále „v pohotovosti“.

Termostatický ventil

Pokud se vám nechce instalovat ke kotli náhradní bateriový zdroj, může vám jakožto ochrana proti přetopení kotle posloužit termostatický ventil s ochlazovací smyčkou. Funguje tak, že neustále snímá a vyhodnocuje teplotu uvnitř kotle. Pokud překročí maximální hodnotu a došlo by vzápětí k přetopení kotle, tak do ochlazovací smyčky kotle začne vpouštět studenou vodu z vodovodního potrubí, čímž ho velmi rychle a účinně ochladí. Přebytečná voda pak odtéká do odpadu.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button