Finanční úřady

Předčíslí účtu finančních úřadů

Dozvíte se k čemu slouží předčíslí účtu finančních úřadů. Najdete také přehlednou tabulku předčíslí účtu finančních úřadů pro jednotlivé platby finančnímu úřadu.

Předčíslí účtu

Finanční úřady v České rebublice mají vedené bankovní účty u České národní banky (ČNB). Váš finanční úřad, kam spádově patří má přidělené určité číslo účtu. Pro provedení platby finančnímu úřadu však vždy musíte vždy znát i předčíslo účtu pro jednotlivé platby.

Číslo účtu se pak skládá z:

  • Předčíslí účtu
  • Číslo účtu finančního úřadu

Samotné číslo účtu pak bude tedy ve tvaru: předčíslí účtu-číslo finanční úřadu/0710

Přehled předčíslí účtu finančních úřadů v České republice

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. 30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb. 50032
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z.č. 202/1990 Sb 2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy 5733
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Odvod za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. 4722
Ostatní příjmy 4757
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů 1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP 9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP 6728
Pokuty na místě zaplacené 3746
Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb. 80039
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb. 20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. 10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 70033

Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button