Půjčka

Předčasné ukončení insolvence

Konec roku 2018 přinesl nová pravidla pro oddlužení při insolvenci. Důvodem pro změnu pravidel byla především snaha zpřístupnit institut oddlužení širšímu spektru lidí, což by mělo vést k postupnému řešení problému dluhové pasti. Z pohledu státu a stáního rozpočtu je to také vítaná změna. Dosáhne-li více lidí na možnost oddlužení, pak by se měl snížit počet lidí v exekuci. Ti totiž pracují ve většině případů načerno a tudíž neplatí odvody.

Pravidla osobního bankrotu

Zatímco dříve musel žadatel o oddlužení soudu prokázat, že je během následujících pěti let schopen uhradit 30 % závazků, aby mu bylo oddlužení vůbec schváleno, nyní již toto nebude vyžadováno. Nově je povinností dlužníka „vynaložit veškeré úsilí k uspokojení věřitelů. Pro schválení osobního bankrotu musel být dříve dodržen také horní limit dluhů, který činil tisíci násobek existenčního minima, tedy cca 2,2 mil. Kč. Z nové úpravy zákona je tento bod vyloučen.

Mění se tedy pouze vstupní povinnosti, samotné splácení ne. Lhůta, po kterou má být dluh umořován, je zachována a činí již zmíněných pět let. Během této doby musí být uhrazeno 30 % dluhu. V případě, že by dlužník tento limit nesplnil, přezkoumá insolvenční soud jeho „snahu“. Pokud soud uzná, že dlužník udělal maximum pro úhradu dluhu, může mu zbývající část odpustit.

Návrh zákona sebou přináší také kratší dobu splácení, konkrétně tři roky. Zde ovšem musí dlužník v případě žádosti o osobní bankrot prokázat, že je schopný během této doby uhradit 60 % dluhu.

Kratší doba splácení je dále určena pro lidi ve starobním či invalidním důchodu (invalidita II. a III. stupně).

Změna nastává také v přístupu k pohledávkám resp. k jejich příslušenství (úroky z prodlení, penále a pokuty). Na tuto část dluhu bude pohlíženo jako na podřízenou a bude uhrazena až po zaplacení všech pohledávek zahrnutých do bankrotu.

Kdy je možné předčasné ukončení insolvence?

Pokud se u dlužníka změní životní situace, např. narození dítěte, měl by vždy kontaktovat svého insolvenčního správce. Ten je v takovém případě povinnen přepočítat částku pro oddlužení s ohledem na změnu výše tzv. nezabavitelné částky. Další možnost je podání žádosti o snížení splátky s ohledem na danou změnu. Zde dlužníkovi může, ale nemusí, být vyhověno. Následně může dlužník požádat soud, ovšem ten stejně jako insolvenční správce může, ale nemusí, jeho žádost přijmout.

V okamžiku schválení oddlužení legislativa předpokládá, že dlužník bude splácet po celou dobu, tedy 60 kalendářních měsíců (případně 36 měsíců). Předčasné ukončení splátkového kalendáře je možné pouze tehdy, kdy dojde k úhradě 100 % dluhů.

K předčasnému ukončení insolvence může dojít také na žádost dlužníka, pokud soudu prokáže, že „požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem (§ 415, Zákon č. 182/2006 Sb.).

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close