Práce

Práce v Dánsku

Jelikož je Česká republika součástí Evropské unie, tak i její obyvatelé mají možnost pracovat jinde než ve svém domovském státě. A pokud se rozhodnou pracovat v zemi, která je taktéž součástí Evropské unie, jsou jejich pracovní podmínky takřka stejné jako podmínky tamních zaměstnanců. Podívejme se nyní podrobněji na to, jak je to s prací v Dánsku.

Dánsko láká nejen turisty, ale i pracovníky.

Dánsko je stejně jako Česká republika v Evropské unii. To znamená pro Čechy mnoho výhod, pokud se v Dánsku rozhodnou žít, pracovat či studovat – mají totiž o dost méně starostí a není nutné obíhat tolik úřadů. Co se týká práce, tak pracovat do Dánska může přijet kdokoliv z Česka. Pokud neumí dánsky, je to lehká nevýhoda, ale existují zaměstnání, kde si pracovníci vystačí například s angličtinou. A přímo v Dánsku navíc mohou chodit na kurzy dánštiny, takže to až takový problém nebývá.

Shánění práce

Jak se dá sehnat práce v Dánsku, pokud jste cizinec? Princip je velmi podobný jako České republice a existuje několik cest, jak můžete v Dánsku získat práci. Zaprvé je možné osobně obcházet zvolený typ zaměstnavatelů a doptávat se, jestli nemají volné pracovní místo. Případně je možné koupit si noviny a v nich prostudovat rubriku nazvanou Práce – v Dánsku ji má většina novin a jsou tam pracovní inzeráty. Modernějším způsobem je pročítání Evropského portálu pracovní mobility (zkráceně EURES), kde jsou nabízena pracovní místa z různých zemí Evropy. Přímo Dánsko provozuje portál nazvaný Workindenmark, který je výhodnější v tom, že je celý v angličtině a tedy pro cizince přívětivější. A pak jsou v Dánsku (podobně jako v České republice) různé pobočky tamního úřadu práce, kde je také nabízeno zaměstnávání, brigády a tak dále.

Omezení práce

Teoreticky může kdokoliv vykonávat jakoukoliv práci, ale sami víte, že to tak v praxi nikdy není. Stavební dělník těžko bude v Dánsku pracovat jako lékař. Což je samozřejmě nadsázka, ale i tak existuje určité dělení profesí a toho, kdo je smí za jakých podmínek vykonávat.
Některá povolání jsou v Dánsku označována jako regulovaná a jiná jako neregulovaná. U těch neregulovaných to má zájemce z cizí země jednodušší, protože pro získání zaměstnání u něj platí stejné podmínky jako u Dánů. U regulovaných povolání je to o něco složitější, protože zájemce o povolání musí splnit určité podmínky dané zaměstnavatelem. A cizinci mají někdy problém dokázat, že podmínky skutečně splňují.

Podmínky regulovaných povolání

Jednou z podmínek, které po uchazečích požaduje splnit zaměstnavatel z oboru regulovaných povolání, je doložení nejvyššího dosaženého vzdělání. Dánský zaměstnavatel si totiž bude těžko na dálku ověřovat, že jste skutečně vystudovali univerzitu v Česku, z níž máte diplom. Může být klidně zfalšovaný. Takže je nutné navštívit nejprve Národní informační středisko pro akademické uznávání (zkratka je NARIC), kde ověří váš diplom a potvrdí vaše nejvyšší dosažené vzdělání.
Druhou častou podmínkou je doložení dosavadní praxe či kvalifikace v daném oboru. Opět – v Česku si vaše tvrzení může potencionální zaměstnavatel snadno ověřit, Dán to bude dělat dost těžko. Proto je vhodné zajít si už předem na adresu takzvaného uznávacího orgánu, tedy instituce, která ověřuje a oficiálně uznává dosaženou kvalifikaci. Institucí je více a liší se dle vaší zamýšlené profese.

Znalost jazyka

Někteří zaměstnavatelé v Dánsku požadují, aby uchazeč ovládal dánštinu, jiným stačí angličtina. Někdy ovšem chtějí, abyste doložili úroveň znalosti jazyka, což na pohovoru nedokážete. Takže si opět s předstihem zajistěte toto potvrzení. U angličtiny je vhodné ještě před odjezdem do Dánska zajít na zkoušky FCE, což bývá minimální požadavek na znalost jazyka. Dánštinu vám pak může nabídnout zaměstnavatelem formou jazykového kurzu, v některých institucích se vyučuje i zdarma.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button