Praktické

Pozůstalostní řízení

Smrt v rodině každého z nás je velmi nepříjemnou záležitostí. Mnohdy trvá několik let, než se člověk dokáže alespoň trochu s touto událostí sžít. I tak je ale zapotřebí řešit mnohdy ihned poté, co někdo blízký zemře, pozůstalost. Určitě není od věci znát základní fakta, která se vyřízení pozůstalosti týkají. Pověřen je jejím řešením notář, a to přímo soudem. Jedná se fakticky o jedinou záležitost, při které si není možné osobně notář vybrat dle vlastního přání. Právě notář musí fungovat jako jednoznačně nestranný element v celém pozůstalostním řízení. Návrh na zahájení pozůstalostního řízení není zapotřebí, jelikož se zahajuje na základě vystavení úmrtního listu. Notář jako první kontaktuje dědice. Ten se totiž musí postarat o průběh pohřbu člověka, který figuruje v dané situaci jako zůstavitel.

Důležitá pravidla dědění

Velmi důležitou roli hrají zejména pravidla dědění. O těch jasně hovoří nový občanský zákoník. Momentálně je tedy možné dědit na základě dědické smlouvy, ze zákona anebo s přihlédnutím k závěti zesnulé osoby. Všechny tři způsoby dědění mohou fungovat i současně. Dědic, který je ustanoven na základě dědické smlouvy je upřednostněn před všemi ostatními, kteří vyplývají právě například ze závěti anebo z dalších dokumentů, které se jakkoli pozůstalostního řízení týkají. Právě závěť funguje až jako druhý nejsilnější dědický titul. Díky ní má v dědictví přednost člověk uvedený v ní před dědicem, který by ze zákona měl majetek získat.

Zákonná dědická posloupnost

Pokud nepřichází v potaz ani dědická smlouva a ani závěť, pak dochází ke klasickému zákonnému dědění na základě posloupnosti. V občanském zákoníku je v současnosti stanoveno celkem 6 dědických tříd. První zcela logicky dědí zůstavcův manžel anebo manželka. Následně mohou dědit jejich děti. V případě, že v první linii nejsou dědicové, může dojít k dědění v druhé linii. Nově v určitých situacích dochází podle nového zákoníku i k tomu, že k dědictví se mohou dostat jak sestřenice, tak i bratranci zůstavce.

Co tvoří pozůstalost

V každém případě je zapotřebí vědět, co všechno tvoří pozůstalost. Jedná se o všechno jmění, které po sobě zůstavce zanechal. Bohužel velmi nepříjemnou záležitostí je ten fakt, že po zesnulém člověku mohou pozůstalí dědit nejenom majetek, ale také dluhy, které za svůj život byl schopen nadělat. Tyto dluhy mohou být nemalé a je třeba se o ně postarat. Nikde nepropadnou. Dědicové budou nucení dluhy uhradit v jejich plné výši věřiteli, u něhož figuroval zůstavce jako dlužník. S tímto člověkem anebo společností se pochopitelně dědicové domluví na splátkovém kalendáři a dalších detailech. Budou tak moci splácet bez jakýchkoli komplikací a nátlaku věřitele.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close