Praktické

Povolenka k lovu zvěře

Lesní zvěř nemůže střílet každý, komu se to zlíbí, natož každý, kdo vlastní zbraň nebo zbrojní průkaz. Podobně jako rybář potřebuje k lovu ryb speciální povolenku, tak i lovci (nejčastěji myslivci) musejí mít lov zvěře oficiálně povolen také specifickou povolenkou. Jak ji získat, kdo ji může mít a k čemu opravňuje?

Lovit bez povolenky? Pytláctví.

I když je dnešní doba čím dál modernější, mnoho lidí to stále táhne k přírodě, milují lesy a dlouhé procházky v nedotčené krajině. Proto se i dnes mnoho mužů, ale i žen, stává myslivci – kromě toho, že chodí na posedy, starají se o zvěř a vyrážejí hromadně na hony, mohou i lovit a nebo si se svými kolegy užívat další kratochvíle. Je to velmi zajímavý a pestrý koníček a pro mnoho lidí i živnost. Ale myslivcem se nemůžete stát ze dne na den a rozhodně ne jen proto, že máte rádi přírodu. Musíte za tím účelem složit různé zkoušky, prokázat určité znalosti a ukázat se jako vhodný kandidát. Myslivost sice není jen o lovu, ale správný myslivec má pušku a čas od času si vystřelí. K čemuž musí mít právě již zmiňovanou povolenku – pokud by ji nevlastnil, tak se jeho lov automaticky stává pytláctvím a čekala by ho minimálně pokuta, ne-li další popotahování úřady a soudy.

Podle zákona

Vydávání povolenky k lovu či loveckého lístku se přesně řídí českými zákon. Detaily se o těchto dokladech můžeme dočíst v Zákonu o myslivosti, konkrétně v Hlavě VI., v předpise 449/2001 Sb. Podstatné je ovšem v prvním případě odlišit tyto dva pojmy, protože rozhodně nejde o jeden doklad nazývaný různými jmény. Takže se na to podívejme podrobněji.

Povolenka k lovu

Povolenku k lovu musí mít každý člověk, který se účastní honu (či loví osamoceně), přičemž se jedná o speciální tiskopis, který musí být účastníkem lovu osobně podepsán. Pokud se jedná o honitbu, jíž se účastní větší množství lidí, nemusejí mít všichni svou vlastní povolenku k lovu, ale pořadatel akce ji může nahradit sepsáním seznamu zúčastněných osob. To podle zákona lze a jde pak o takzvanou hromadnou povolenku k lovu.
Po ukončení lovu není možné povolenku používat na další lov (tehdy je třeba vystavit novou) a zároveň není vhodné povolenky ihned po lovu vyhazovat, protože je po účastníkovi mohou požadovat různé orgány a úřady jako doklad. Zákon tedy hovoří o tom, že povolenky k lovu i jejich vzor se musí archivovat po dobu nejméně tří let.

Lovecký lístek

Na druhou stranu lovecký lístek je oficiálním dokladem, který vydává úřad zabývající se státní správou myslivosti. O lístek si může požádat osoba starší 16 let, která je pojištěná, bezúhonná a způsobilá k právním úkonům (tedy je svéprávná). Podmínkou vydání je samozřejmě to, že dotyčný žadatel již složil myslivecké zkoušky, případně lze lístek vydat studentům škol, které vyučují o myslivosti.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close