Praktické

Poslední vůle

Smrt blízkého je velmi nepříjemná pro všechny pozůstalé, a to hlavně z morálního hlediska. Zapomenout ale nelze ani na právní úkony, které jsou s koncem člověka na jeho životní pouti spjaty. Typické je především majetkové vyrovnání. To lze řešit standardním dědickým řízením nebo poslední vůlí. Závěť, jak je poslední vůle vždy označována, se vyznačuje tím, že jsou jednostranně odkázány finanční prostředky a popřípadě také majetek dědicům. Ti mají pochopitelně ze zákona nárok na to, aby dědili podle dané poslední vůle. Existují pochopitelně pravidla, kterými je třeba se při sepisování tohoto dokumentu řídit. Podívejme se na ně tedy podrobněji v následujících odstavcích. Definujeme si samotnou závěť a soustředíme se na všechny aspekty, jež se jí týkají.

Definice závěti

Definovat závěť není nijak složité. Jedná se o jednostranné právní prohlášení fyzické osoby. V něm tato osoba stanovuje, kdo bude příslušným dědicem. Určit může také i větší množství těchto dědiců. Jedná se o lidi, na které mají po smrti člověka koncipujícího závěť nárok na to, aby zdědili po odkazovateli náplň jeho závěti. Pořízení závěti dává konkrétní fyzické osobě možnost rozhodovat o tom, kdo bude mít šanci na dědická práva a kdo nikoli. V opačném případě by se dědilo standardně podle dědického zákona, což by znamenalo, že by si k penězům mohl přijít i člověk, kterému nechce daná osoba odkazovat vůbec nic.

Osoba závětního dědice

Velmi důležitou roli hraje logicky osoba, která má přijmout dědictví, a to jak v kladném, tak i záporném slova smyslu. Upozornit bychom měli i na skutečnost, že dědit je možné mimo finančních prostředků, movitých či nemovitých věcí také dluhy. Osoba, která má podle platného znění závěti dědit, je označována v právním slova smyslu jako závětní dědic. Klidně ale může jít i o osobu, která má jinak právo dědit dané i zákonem. Autor poslední vůle může logicky do celého dědění zahrnout i tyto osoby.

Podmínky pro závětní dědění

K tomu, aby mohl závětní dědic nabýt práv k dědění, je zapotřebí, aby splňoval několik důležitých podmínek. V první řadě se nesmí jednat o dědicky nezpůsobilou osobu. Takovýto lidé určitě existují a jedná se především o osoby závislé na omamných a psychotropních látkách nebo osoby momentálně ve výkonu trastu a další. Samozřejmostí je i to, že se dědic nakonec dočká smrti koncipovatele poslední vůle. Ta totiž může být logicky naplněna až po tom, co člověk odkazující svůj majetek, zemře. V neposlední řadě nesmí dědic majetek odmítnout. Pokud se tak stane, nedojde k naplnění skutkové podstaty dědického řízení. Určitě bychom měli poznačit i to, že dluhy není možné po daném člověku odmítnout. Pravda je ale ta, že v dědickém řízení na základě závěti se o dluhy nejedná.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close