Jak šetřit peníze

Podmínky pro získání kotlíkové dotace

Naše ovzduší je čím dál více znečištěné. Vzduch, který dýcháme, má samozřejmě vliv na naše zdraví. V posledních letech se velmi zhoršují nebo nově vznikají různá respirační onemocnění, jako astma a další. Jedním z největších zdrojů zamoření ovzduší je neekologický způsob vytápění. Abychom mohli zase o něco lépe dýchat, byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena dne 15. července 2015 Kotlíková dotace. Co to je a jaké jsou podmínky jejího získání?

Co je kotlíková dotace?

Kotlíková dotace vznikla se záměrem pomoci domácnostem vyměnit co nejvíce starých, neekologických kotlů na pevná paliva za zařízení nízkoemisní. Právě tyto staré zdroje tepla produkují obrovské množství škodlivin, které dávají za vznik dýchacím onemocněním. Novým tepelným zdrojem může být:

-tepelné čerpadlo

– plynový kotel

– kotel na biomasu

– kotel na uhlí

– kombinovaný kotel

Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že nevyhovujících kotlů je v naší republice okolo 350 tisíc! Do roku 2020 si díky této dotaci slibuje vyměnit cca 100 tisíc zařízení. Na dotaci získalo ministerstvo v Evropské komisi částku 9 miliard korun.

O kolik můžu žádat?

Žadatel o dotaci může získat 70 až 85 % z ceny nového tepelného zařízení, maximálně však 150 tisíc korun.

Jaké jsou podmínky získání kotlíkové dotace?

Kotlíková dotace je určena výhradně fyzickým osobám a slouží k výměně kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za některé z výše uvedených ekologických zdrojů tepla. Žádat o ni mohou obyvatelé rodinných domů s maximálně 3 bytovými jednotkami. Nevztahuje se na rekreační objekty.

O dotaci musíte požádat na krajském úřadě. Termíny si každý kraj volí sám, mohou se tedy lišit. Je potřeba sledovat výzvy pro občany nebo se včas informovat. Stejně si tak kraje mohou upravovat, zda peníze vyčerpají najednou, nebo proběhne více kol s možností podání žádosti.

Do dotace lze kromě pořízení tepelného zdroje zahrnout také veškeré náklady spojené s uvedením nového kotle do provozu – tedy i úpravu komína. Podmínkou vyplacení je také ekologická likvidace starého kotle.

Mikroenergetická opatření

Pokud váš dům nesplňuje požadavky alespoň na klasifikační třídu C dle energetického štítku (PENB), bude nutné pro získání dotace provést ještě tzv. některé z mikroenergetických opatření. Těmi se rozumí:

– zateplení střechy nebo půdních prostor
– zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
– dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
– oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
– oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
– dílčí výměna oken
– výměna vstupních a balkonových dveří
– instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
– výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

I na tyto úpravy lze žádat o dotaci ve stejné procentuální výši jako u konkrétního kotle, maximálně však do 20 tisíc korun, které jsou součástí částky 150 tisíc korun.

Zdroj: http://www.opzp.cz/

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close