Práce

Platové třídy státních zaměstnanců

Být zaměstnán u státních složek je mnohdy výhodné, nicméně často si lidé i stěžují. Předmětem jejich spokojenosti či naopak nespokojenosti jsou logicky finanční prostředky. Výplaty jsou u státních zaměstnanců přesně předem dány na rozdíl od soukromého sektoru, kdy jejich výši pochopitelně určuje zaměstnavatel. Jedná se o takzvané tabulkové platy, které jsou dány tabulkami určenými pro stanovení výše platu konkrétního zaměstnance. Rozhodně se vyplatí znát výši platu v jednotlivých odvětvích, jelikož i to může být motivací zažádat o zaměstnání v jednotlivých institucích. Soustřeďme se tedy na platy státních zaměstnanců podrobně a poukažme na finanční ohodnocení jednotlivých profesí v rámci státního aparátu. Jak se společně přesvědčíme, platy ve státním sektoru se mohou diametrálně odlišovat.

Určování výše platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Platy zaměstnanců jsou ve veřejných službách stanoveny přesně zaměstnavatelem, a to podle § 122 odst. 2 zákoníku práce. Stanoveno může být jinak, a to ve výjimečných případech. Statutární orgán zaměstnavatele pak určuje plat vedoucím zaměstnancům. Ti následně stanovují výši platu svým podřízeným. Platové tabulky jsou většinou základním orientačním bodem, ke kterému se přidávají další složky platu. Pokud je vedoucí zaměstnanec indisponován, tak pochopitelně finální výši platu podřízených určuje jeho zástupce, který musí být stanoven.

Platové tarify a třídy

Součástí platových tabulek jsou logicky platové tarify a třídy. Každý tarif je specifický pro vykonávání určité profese. Následně je zaměstnanec ještě řazen do určité platové třídy, a to dle vykonávané specifické činnosti. Jednotlivé platové třídy se mohou finančně odlišovat klidně i několika tisíci korunami. Například ve školství jsou řazeni ředitelé do 13. platové třídy a učitelé pouze do 12. Podobně je situace řešena i v jiných oborech, kde mají vedoucí pracovníci zcela odlišné postavení a výchozí pozice, než je tomu u řadových zaměstnanců.

Specifika zaměstnaneckých tabulek

Některé státní orgány mají zcela specifické postavení a je třeba se na ně soustředit. Například u některých orgánů státu a také u soudců vše řeší zákon č. 236/1995 Sb. o platu. Typické je mimo jiné také postavení nejrůznějších zaměstnanců v rámci Evropské unie a jiných nadnárodních společností. U státních zástupců je vše upraveno zákonem č. 201/1997 Sb. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců. U takových členů obecních zastupitelstev se vše řeší nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon konkrétní funkce. U vojáků z povolání je situace také specifická a řídí se zákonem č. 221/1999 Sb., zákon o vojácích z povolání. Platové podmínky těchto složek jsou tak jasně definované.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close