Peníze

Platba složenkou na účet

Pokud potřebujete zaslat peníze na bankovní účet a peníze máte v hotovosti, pak můžete využít složenku, resp. poštovní poukázku. Konkrétně se jedná o poštovní poukázku typu A, tedy nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu „hotovost – účet“.

Co a jak vyplnit na složence?

Na složence vždy vyplňujeme ta pole, která mají bílý podklad. Správné vyplnění je důležité především proto, že ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky.

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Částka

Zásadní pro odeslání peněz je správné uvedení celkové částky. Údaj vyplňujeme zprava a prázdná pole proškrtáváme dvojitou vodorovnou čarou. V případě haléřů vyplníme nuly, nebo pole také přeškrtneme.

Číslo účtu příjemce

Číslo účtu, na které chceme peníze zaslat, je na složence označeno „Ve prospěch účtu“. Stejně jako v případě částky vyplňujeme údaj zprava. Pozor ovšem na oddělení předčíslí účtu a samotného čísla účtu.

Číslo bankovního účtu bez předčíslí

Číslo účtu vyplníme do polí pro číslo účtu a nevyplněná pole necháme prázdná nebo do nich vepíšeme nuly.

Číslo účtu s předčíslím

Číslo účtu vyplníme do polí pro číslo účtu a do nevyplněných polí vepíšeme nuly. Předčíslí účtu vyplníme do polí pro něj určených, opět zprava. Nevyplněná pole necháváme prázdná.

Kód banky

Jedná se o čtyřmístný kód, který je součástí bankovního spojení a musí být tedy vyplněn vždy.

Další

Na složenku můžete dále uvést variabilní, specifický či konstantní symbol. Jako další vypisujeme informace o odesílateli, o příjemci a zprávu pro příjemce. Tyto kolonky se nacházejí uprostřed a v levé části. Odesílatele identifikujeme ještě v pravé části pod plateními údaji. Mimo to je zde také kolonka pro sdělení účelu platby, zapsání částky, a to jak v číselné, tak slovní podobě. U částky, jak u číselné hodnoty, tak u té slovní, volný prostor proškrtáváme.

Cena

S poštovní poukázkou typu A je spojen poplatek, jehož výše se odvozuje od objemu odesílané částky. U částek do 5 000 Kč zaplatíme 33 Kč. Pokud odesíláme částku vyšší než 5 000 Kč, ale zároveň se vejdeme do limitu 50 000 Kč, pak zaplatíme 41 Kč. Za každých dalších započatých 10 000 Kč se poplatek navýší o 7 Kč.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close