Peníze

Papírová pětikoruna

Papírovou pětikorunu si již pamatuje asi jen málokdo. Dá se říci, že je to bankovka jako každá jiná. V určitém ohledu tomu ale tak není. Je s ní spojena dnes už zajímavá historie. Pro většinu těch, kteří tuto historii zažili, to však bylo spíše bolestné. Lidé během jednoho dne přišli o své úspory, leckdy i celoživotní.

Psal se rok 1953. I přes dřívější ujišťování, že režim k měnové reformě nepřistoupí, byla 30. května vyhlášena a 1. června spuštěna. Komunisté ji s podporou sovětských poradců připravovali již od podzimu 1952 a věděl o ni pouze omezený okruh lidí.

Hlavním důvodem pro provedení reformy byla snaha odstranit rozpor mezi narůstající kupní silou obyvatelstva na jedné straně a nedostatkem spotřebního zboží na straně druhé. V tehdejším Československu stále přetrvával válečný přídělový systém. Komunisté se obávali toho, že by lidé za své úspory vykoupili veškeré dostupné zboží a distribuční síť by se tak zhroutila. Měnová reforma měla navíc pomoci transformaci československé ekonomiky na socialistický sovětský systém.

V rámci reformy byly vytištěny nové bankovky, jednou z nich byla právě i papírová pětikoruna. Výměna hotovosti na osobu byla prováděna v poměru 5:1, tedy za jednu starou korunu pět nových. Tento kurz však neplatil pro všechny. V případě hotovosti nad 300 korun došlo ke směně v kurzu 50:1. Horší kurz měly také i některé typy vkladů s úložkou nad 50 tisíc korun, konkrétně 30:1.

Lidé v rámci uskutečněné měnové reformy přišli o úspory v řádu miliard korun. Zasaženy byly všechny společenské vrstvy, ať už to byli představitelé buržoazie, lidé z řad bohatého dělnictva, nebo naopak lidé s nízkými příjmy. Reakcí na reformu byly protesty po celé republice, bohužel bez většího dopadu na státní režim. Chyběla zde síla, která by rozdílné skupiny propojila. Protesty byly potlačeny, jejich organizátoři a účastníci pozavíráni a mnohdy i odsouzeni na několik let.

Měnová reforma z roku 1953 nebyla nikdy veřejností přijata, a to především kvůli chování čelních představitelů KSČ. Ti ji až do poslední chvíle tajili. Mezi lidmi tak začal panovat pocit nedůvěry jak v režim, tak právě v jeho vedoucí funkcionáře.

Jaká byla papírová pětikoruna z roku 1953?

Autorem papírové pětikoruny z roku 1953 byl Sergej Akimovič Pomanskij. Pětikoruna byla stejně jako ostatní bankovky (v hodnotě 100, 50, 25, 10) vytištěna tajně ofsetem v Moskvě a měla zelenou barvu. Bankovka byla platná až do konce roku 1972, kdy došlo k jejímu zrušení a nahrazení kovovou mincí.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close