Sociální dávky

Odebrání invalidního důchodu

Pobíráte invalidní důchod a přiblížila se doba opětovného přezkoumání vašeho zdravotního stavu? Čeká vás návštěva posudkového lékaře, která, předpokládáte, nebude zrovna příjemná? Bojíte se, že ačkoli se váš zdravotní stav od poslední kontroly spíše zhoršil, o invalidní důchod přijdete? Jak to vlastně s touto sociální dávkou je? Kdy vám ji mohou odebrat a jak se vůbec bránit?

Kdo má nárok na invalidní důchod

Nejprve si pojďme shrnout, co o invalidním důchodu víme. Nárok na něj má, dle § 38 Zákona o důchodovém pojištění ten, kdo nedosáhl věku 65 let, popřípadě důchodového věku, je-li vyšší, než 65 let a stal se:

–          invalidním následkem pracovního úrazu

–          invalidním v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. V tomto případě musí dojít k poklesu pracovních schopností nejméně o 35 %, a žadatel musí splnit potřebnou dobu pojištění.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se liší podle věku pojištěnce. Je uvedena v § 40 Zákona o důchodovém pojištění takto:

–          do 20 let méně než jeden rok

–           od 20 let do 22 let jeden rok

–          od 22 let do 24 let dva roky

–          od 24 let do 26 let tři roky

–          od 26 let do 28 let čtyři roky

–          nad 28 let pět roků.

Žádost o přiznání invalidního důchodu se podává na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Schválení je v kompetencích České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), a to do 90 dnů od podání žádosti. Vaší povinností je podrobit se prohlídce u posudkového lékaře.

Odebrání invalidního důchodu3 stupně invalidního důchodu

Pokud výše uvedené podmínky splňujete, bude se při žádosti o dávku posuzovat váš zdravotní stav tak, aby vám byl přiznán odpovídající stupeň invalidního důchodu. Jsou tři.

První stupeň vám bude přiznán v případě, že vaše pracovní schopnost klesla minimálně o 35 % a maximálně o 49 %.

Pro druhý stupeň musí vaše schopnost práce poklesnout minimálně o 50 %, maximálně o 69 %.

Nad 70 % se jedná o invaliditu třetího stupně.

Můžou mi invalidní důchod odebrat?

I když invalidní důchod pobíráte, neznamená to, že to tak musí zůstat napořád. V tom nejlepším případě se váš zdravotní stav natolik zlepší, že opět budete schopni vykonávat zaměstnání a žít život bez omezení.

V tom horším případě zůstane vaše zdraví stejné , nebo se dokonce zhorší, a i přesto bude dávka o stupeň snížena, či dokonce odebrána. Není to utopie, stává se to, a bohužel docela často.  Jak to?

Není lékař jako lékař

Jak již víte, nárok na invalidní důchod posuzuje posudkový lékař. Vy se musíte dostavit k pravidelným kontrolám, při kterých se zjišťuje, zda se zdravotní stav nezlepšil. A tady bývá kámen úrazu. Případů, kdy lékař – který má k dispozici pouze spis a vás jinak absolutně nezná, další vyplácení dávky zamítl, přičemž obvodní či odborný lékař pacienta rozhodně zlepšení stavu neuvedl, je dost. Co tedy dělat dál?

Námitka proti rozhodnutí

Pokud vám byl invalidní důchod odebrán a vy s postupem nesouhlasíte, podejte námitku k ČSSZ. Ale pozor, vždy musíte počkat, až vám přijde písemné rozhodnutí o odebrání. Poté, do 30 dnů, odešlete namítací dopis. Ten musí obsahovat jednací číslo, osobní údaje toho, kdo námitku zasílá, včetně trvalé adresy, a také podrobně rozepsáno, s čím konkrétně nesouhlasíte.

Na vyřízení má ČSSZ 30 dní, pokud je nutné znovu zkoumat zdravotní stav, pak se lhůta může prodloužit až o 60 dní. Pokud s námitkou neuspějete, lze podat znovu žádost o invalidní důchod. Vždy ale až poté, co předchozí rozhodnutí nabude právní moci.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close