Důchody

Odchody do důchodu podle ročníků

Starobní důchod je vymožeností, která v současné době čeká prakticky na kteroukoli osobu. Mnozí lidé se dokonce těší na moment, kdy ukončí svou pracovní činnost a půjdou pohodlně do důchodu. Určitě tedy není o věci si důchod nejen definovat, ale určit si i přesný věk daného člověka odcházejícího do starobního důchodu a soustředit se i na sumu, na kterou můžete díky pobírání starobního důchodu dosáhnout. Určitou roli hraje také takzvaný předčasný důchod, do nějž můžete taktéž odejít, a to předčasně. Jak to tedy vlastně s odchodem do důchodu je a jaké máte možnosti.

Kolik je dnes důchodců?

Demografický vývoj dospěl v současné době až k tomu, že počet důchodců se maximálně zvedl a Česká správa sociálního zabezpečení jich eviduje celkem více než 2,2 milionu. Toto číslo je poměrně alarmující, jelikož na lidi v důchodovém věku pracuje mnohem méně lidí ve věku produktivním, což pochopitelně vede i k minimalizaci celkové částky, která slouží k pokrytí starobních důchodů a stát musí krýt tyto poplatky i z jiných finančních prostředků. Obecně se samozřejmě ještě hovoří i o zavedení povinného penzijního připojištění, nicméně vše ještě doposud není vyjednáno tak, aby celý systém mohl efektivně fungovat. I proto se vyplatí zatím spíše nespořit na důchod a počkat, jak se celá situace vlastně vyvine.

Jaká je vlastně výše důchodu

Celková výše starobního důchodu se neustále mění, za což pochopitelně může i situace na trhu. Lidí v produktivním věku, jak již bylo ostatně řečeno, ubývá a tak je nezbytné snažit se posunovat věku pro odchod do důchodu co možná na nejzazší termín. To se ale samozřejmě nelíbí lidem ve věku, který by již byl za daných okolností možná důchodový. Celková výše důchodu se dnes v průměru pohybuje okolo 10 000 korun. Muži jsou na tom obecně lépe, jelikož průměrně pobírají o nějaké 2000 korun více. Samotný průměrný věku lidí pobírajících starobní důchod se pohybuje na hranici 68 let. V minulosti bychom se dostali zcela logicky na mnohem nižší čísla.

Kdy se odchází do důchodu?

Podle § 32  č. 155/1995 Sb., se můžeme přesně orientovat v tom, kdy mohou jít lidé do důchodu. Dozvíme se tak přesná čísla. I vzhledem k tomu, že se vše neustále mění, uvádíme stabilní data pocházející z roku 2011. U mužů se tak jedná o hranici 60 let. Ženy mohou odcházet do důchodu dříve, a to v závislosti na počtu dětí, které přivedly na svět. U žen s minimálním počtem 5 dětí se hranice odchodu do důchodu pohybuje na 53 letech. Naopak ženy s menším počtem potomků si na odchod do důchodu poněkud počkají. Pokud vychovaly jen jedno dítě, odejdou do důchodu v 56 letech. Novelizace zákona ale hovoří i o tom, že by počet dětí neměl hrát při odchodu do důchodu žádnou podstatnou roli.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close