Práce

Notářská tajemnice

Kdo je notář, to asi většina z nás ví nebo aspoň tuší. Ale kdo je notářská tajemnice, popřípadě notářský tajemník? O jakou profesi jde, jakou činnost vykonává a v čem nám, běžným lidem, může pomoci?

Náplň práce notářské tajemnice je pro většinu lidí záhadou.

Notářská tajemnice/notářský tajemník není totéž jako notář. V podstatě jde o zaměstnance, jehož nadřízeným je notář, a tak mu podle potřeb se vším možným pomáhá. Notářskou tajemnicí/tajemníkem se ale nemůže stát každý. Proto tuto práci musíte mít určitě znalosti, vzdělání a samozřejmě i praxi.

Kdo je notářská tajemnice?

Notář nepracuje sám. Zpravidla má kolem sebe celý tým lidí, který mu pomáhá s agendou, aby se z toho sám nezbláznil. A proto se obvykle jedná o takzvanou notářskou kancelář. A jako má třeba ředitel podniku v kanceláři sekretářku, která mu je k ruce a zpracovává část úkolů, tak má podobně i notář svou notářskou tajemnici nebo notářského tajemníka. Je to víceméně administrativní pozice, kdy je potřeba plnit každodenní obvyklé úkoly. A pak notářská tajemnice ještě pomáhá notáři se specifickými úkoly, které jí přenechává, aby měl volnější ruce.

Obsah práce notářské tajemnice

Pracovní náplň notářské tajemnice/notářského tajemníka je poměrně pestrá a obsáhlá. Zaprvé je to vedení celé notářské kanceláře, kde se stará o vše, co bude notář muset později vyřídit. Notářská tajemnice nemá notářské zkoušky, takže sama následující úkony dělat nemůže, ale spravuje je, připravuje a následně předává notáři. Jedná se zejména o zajištění správného procesu a postupu v pozůstalostních řízeních (neboli řešení dědictví po zesnulém člověku). Dále má na starosti vedení různých rejstříků souvisejících s prací notáře.

Ověřování podpisů a listin

Sice se říká, že pro ověření podpisu si musíte zajít k notáři, ale faktem je, že v tu chvíli s vámi nebude jednat sám notář. Ujme se vás notářská tajemnice nebo tajemník. Notář řeší důležitější a komplikovanější záležitosti než ověření podpisů. Takže právě tato činnost přináleží k pozici notářské tajemnice. Platnost podpisů je pak úplně stejná jako při ověření samotným notářem, protože tajemnice na to má příslušné pravomoci.

Výpisy z rejstříků

Další činnost notářské tajemnice nebo notářského tajemníka spočívá v administrativě související s různými výpisy. O ty si mohou požádat jak sami klienti notáře, tak je může ke své práci potřebovat i notář. V rámci náplně svého zaměstnání a přípravy podkladů notáři má proto notářská tajemnice za úkol pořizovat například výpisy z katastru nemovitostí nebo si do svých podkladů shání a ukládá výpisy z obchodního rejstříku.

Předchozí praxe

Asi tušíte, že notářskou tajemnicí nebo notářským tajemníkem se nemůže stát každý. Nejen, že je to zodpovědná práce, kde je nutné vyvarovat se chyb, ale zároveň je potřeba mít i nějaké odborné základy. Základem toho, jak se stát notářskou tajemnicí, je absolvovat nejprve praxi u některého z notářů. Díky tomu zájemce o tuto pozici pronikne do tajů práce pro notářskou kancelář a vše potřebné se naučí.

Profesní zkouška

Dalším bodem je kvalifikační zkouška. Abyste se mohli stát notářskou tajemnicí nebo notářským tajemníkem, musíte se nejprve vzdělat v oboru (nebo mít aspoň ukončené středoškolské vzdělání), mít příslušnou praxi a nakonec složit odbornou zkoušku. Pak můžete žádat u práci v notářské kanceláři. Výjimečně se hledá i tajemnice bez kvalifikační zkoušky, ale v takovém případě jde spíš o administrativního pracovníka v kanceláři notáře. S touto praxí pak můžete požádat o složení zkoušky a stát se skutečnou notářskou tajemnicí/ notářským tajemníkem.

Plat notářské tajemnice

Měsíční odměna za práci notářské tajemnice se různí podle jednotlivých notářských kanceláří. V průměru jde ale o zhruba 30 000 Kč měsíčně.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button