Student

Nostrifikace diplomu

Studenti zahraničních vysokých (či jiných) škol sice na závěr svého studia získají oprávněný diplom a s ním i titul, jenže pokud odjedou do jiné země, mohou se setkat s nepříjemným překvapením – jejich vzdělání jim není leckdy uznáno. Pokud o uznání stojí, musejí podstoupit takzvanou nostrifikaci diplomu.

Kdo vystudoval v zahraničí, může mít doma potíže s uznáním vzdělání.

Nejde o to, že by některá škola byla méněcennější než jiná, ale pokud je obor studia nezvyklý, tak je možné, že v jiném státě není uznaný a dotyčný člověk se nemůže živit svým oborem. A nezáleží na tom, jestli vystudoval v ČR a snaží se uchytit v jiné zemi nebo naopak. K uznání dosavadního studia a vzdělání slouží nostrifikace, případně nostrifikační zkouška. V každém státě tento proces probíhá trochu jinak, proto si pro jednoduchost uveďme, jak to chodí v České republice (což stejně zajímá většinu z vás).

Nostrifikace dle zákona

V českém státě se proces nostrifikace řídí českými zákony, a to hned několika z nich. Část nalezneme v § 108 zákona č. 561/2004 Sb., což je část Školského zákona pojednávající o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řeší zde i uznávání vzdělání.
Detailněji se o podmínkách uznávání dočteme také v prováděcí vyhlášce č. 12/2005 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), pojednávající o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikaci vysvědčení vydávaných zahraničními školami.
Podstatné informace jsou také v Zákoně o vysokých školách, konkrétně v § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb.
V neposlední řadě je zde i § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách, který využívá Ministerstvo obrany, když rozhoduje o vzdělání či diplomech z oblasti vojenství.

Kdo rozhoduje o nostrifikaci

Proces nostrifikace řeší většinou vysoké školy, ale v některých případech o něm rozhoduje přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně ve výjimečných případech Ministerstvo obrany či Ministerstvo vnitra. U vysokých škol je podstatné, že o nostrifikaci rozhodují jen ty veřejné, nikoliv soukromé. Rozhodnutí je vždy na škole, na níž se vyučuje totožný či velmi blízký akreditovaný obor.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je zde pro případ odvolání, kdy žadatel o nostrifikaci nesouhlasí se zamítnutím a žádá o prošetření svého případu. Ministerstva obrany a vnitra úřadují ve chvíli, kdy jde o nostrifikaci diplomu z oblasti vojenství či bezpečnosti.

Typ uznání

Česká republika má s některými státy uzavřenou mezinárodní smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání. Pokud žadatel o nostrifikaci vystudoval v některé ze zúčastněných zemí a jeho žádost je oprávněná, vydá mu příslušný úřad osvědčení. Pokud vystudoval v jiném státě, vydává se mu rozhodnutí. Může se dočkat i zamítnutí, případně je mu nařízena nostrifikační zkouška, kterou musí úspěšně absolvovat, aby mu nostrifikace byla udělena.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close