Sociální dávky

Normativní náklady na bydlení

Studovali jste někdy podmínky přídavku na bydlení? Máte pocit, že na něj máte nárok a tak zjišťujete, co vše je potřeba splnit? Pak jste nemohli nenarazit na pojem normativní náklady na bydlení. Co to vlastně je? Jak se stanovují a proč se vlastně využívají?

Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory. Funguje vlastně jednoduše – pokud výdaje za bydlení přesahují 30 % příjmů rodiny, stát mu je měsíčně doplácí. Do nákladů na bydlení se započítává nájemné (u osobního vlastnictví srovnatelné náklady), energie, vodné a stočné, odpady, vytápění.

O příspěvek musíte zažádat na úřadu práce. Je potřeba donést vyplněnou Žádost o příspěvek na bydlení a zároveň Doklad o výši čtvrteltního příjmu.

Kdo může příspěvek na bydlení získat?

O příspěvek může požádat ten, kdo žije ve vlastním bytě či rodinném domě (v bytě ve vlastnictví manžela/manželky, pokud o příspěvek nežádá ten) nebo v nájemním či družstevním bytě. V domě musí mít vedené trvalé bydliště.

Na jeden byt lze žádat jen jeden příspěvek. Do příjmů se zahrnují příjmy všech osob v dané jednotce žijící – je jedno, zda se jedná o pár či matku s dcerou a vnučkou nebo spolubydlící.

Jak je to s příjmy?

Za rozhodující období se považuje předchozí kalendářní čtvrtletí – jak u stanovení průměrných příjmů, tak u nákladů. Do příjmů jsou započteny kromě platu či příjmu z podnikání též dávky jako mateřská, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, důchody, přídavky na dítě.

Normativní náklady na bydlení pro letošní rok

Normativní náklady určuje stát, a to na každý rok znovu. Jedná se vlastně o průměrné náklady na bydlení podle počtu členů domácnosti a podle velikosti obce. Jaké normativní náklady platí pro letošní rok ukazují tabulky níže.

Normativní náklady pro rok 2016

Jak se příspěvek na bydlení počítá?

Výše příspěvku se vypočítá jako rozdíl skutečných nákladů na bydlení a příjmů rodiny (jednotlivce). V případě, že skutečné náklady na bydlení jsou vyšší, než normativní, počítá se příspěvek na bydlení z nákladů normativních.

Zdroj tabulky: penize.cz

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close